Därför har busslinjen dragits om

Insändare 13 januari 2023 07:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Försämringar i kollektivtrafiken drabbar resenärer" i EK 24/12.

Hej och tack för dina synpunkter!

Det stämmer att linjen du tar upp har dragits om. Anledningen till att den inte längre trafikerar Gymnastikgatan/Nygatan har att göra med platsbrist på hållplatsen till följd av att vi infört trafik med större ledbussar där. Som alltid när vi gör förändringar och planerar vår trafik ser vi till helheten med målet att vår trafik ska erbjuda attraktiva alternativ för så många som möjligt. Ibland innebär ändringarna en försämring för vissa resenärer, men vi har då vägt det mot nyttan som det gör för trafikutbudet som helhet. 

Svaret på din fråga om vinsterna med linjesträckningen i det här fallet är att vi tillsammans med kommunen beslutat att samtliga turer inom Eskilstuna kommun ska vara kortare än 50 km. Detta för att möjliggöra snabbare förarbyten, vilket i sin tur ger en ökad punktlighet och kortare väntetid för våra resenärer. Det har också gjort att vi har kunnat utöka turtätheten på flera sträckor där vi sett att behovet har varit stort. 

Anslutande linjer finns, kolla gärna om linje 19 kan vara ett alternativ för dig. Den trafikerar också Sveaplan och Mälarsjukhuset och går utmärkt att kliva på vid hållplats Kyrkogatan.

Med vänlig hälsning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa