Dela inte på särskolan i Strängnäs!

Insändare 19 december 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har gjorts en utredning om hur särskolans framtid ska se ut i Strängnäs. Personal, elever och föräldrar har fått yttra sig – till ingen nytta, kritiska åsikter togs ändå inte med i slutresultatet. 
Nu ska särskolan delas och integreras med den ordinarie gymnasieskolan. Men gymnasiesärskolans individuella program ska inte integreras för där finns ett så stort omsorgsbehov påstår utredningen. Problemet är att det även finns elever i gymnasiesärskolan som har stort omsorgsbehov och behov av särskilt anpassade lokaler och möjlighet till avskildhet och vila under dagen. På den ”vanliga” gymnasieskolan finns ingen möjlighet att tillgodose detta.

”Att barn är elaka mot barn med funktionsvariationer är en förlegad inställning” fick vi också höra. Välkommen till matsalen på Thomasgymnasiet. Där finns det elever som inte kan stå i samma kö som särskolans elever, för det är en ”äckelkö” för att ta ett exempel. 

Är rektorerna förberedda på att sätta sig in i vad elevgruppens behov och rättigheter är? Särskolan har redan haft en mängd olika rektorer och andra kortsiktiga lösningar. 
På särskolan finns det i dag mycket samarbete mellan klasserna, både på lektionerna och vid sjukdom. Det blir omöjligt om de inte finns i samma lokaler. 

Gymnasieeleverna som är i behov av LSS-fritids, ska de ta sig mellan Thomasgymnasiet och den skola som resterande av särskolans elever befinner sig i? Hur tänker man kring personalen? I dag är det uppdelat så att den som arbetar med en grupp av elever i skolan arbetar med andra på fritids.

Det är dags att politikerna lyssnar på de som faktiskt ska gå i och arbeta i skolan, inte bara tittar på ekonomin. Det blir billigare i längden med en lösning som gör att både elever och personal mår bra. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa