Den styrande koalitionen tar ansvar i svåra tider

Regionstyrelsens ordförande i Sörmland, Christoffer Öqvist (M, bilden), skriver tillsammans med regionråden Tomas Borin (VfP), Lars Lundqvist (KD), Mattias Claesson (C) och Helena Koch (M).

Regionstyrelsens ordförande i Sörmland, Christoffer Öqvist (M, bilden), skriver tillsammans med regionråden Tomas Borin (VfP), Lars Lundqvist (KD), Mattias Claesson (C) och Helena Koch (M).

Foto: Magnus Grimstedt

Insändare2024-04-12 12:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den styrande koalitionen i Region Sörmland tar ansvar i svåra tider.

I en tid där utmaningarna känns oöverstigliga är det lätt att låta sig fyllas av tvivel och oro. I stället för att resignera tar vi i den styrande koalitionen tag i problemen med beslutsamhet. För det är i dessa tider, när Region Sörmland ställs inför prövningar, som vi verkligen behöver en gemensam ansträngning för att ta oss igenom de ekonomiska utmaningarna.

Många bra saker har kunnat uppnås i vår region trots den utmanade tiden. Genom effektivt användande av våra resurser har exempelvis köerna till radiologi och audionomer kortats. Region Sörmland ligger i toppskiktet av svensk hjärtvård, vi är sverigebäst på läkemedelsgenomgångar för äldre. Nära 9 av 10 sörmlänningar upplever att de har god tillgång till sjukvård. Det hade inte varit möjligt utan våra fantastiska medarbetare i regionen. När vi samarbetar kan vi göra verklig skillnad.

Vi har drastiskt minskat beroendet av hyrsjuksköterskor. När vi nu går in i fas två, som även omfattar läkare, i arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal, ser vi att det kommer ha ytterligare positiv påverkan på personalkostnader, vår kontinuitet och våra medarbetares arbetsmiljö.

Vidare visar bokslutet för 2023 att vi har lyckats bromsa kostnadsutvecklingen. Genom att vara ansvarsfulla förvaltare av våra resurser har vi visat att det är möjligt att göra ekonomiska framsteg även i tider av motgång. Men vi stannar inte där, vi har antagit en långsiktig plan för att uppnå en trygg och stabil ekonomi. Det är självklart en lång väg kvar att gå, och att bara erkänna problemen är inte tillräckligt. Vi måste fortsätta att agera och söka lösningar samt implementera dessa med uthållighet och engagemang. 

Vi nöjer oss inte med att bara prata. Vi agerar. Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid och arbetar tillsammans för att skapa en region som är starkare, tryggare och mer hållbar.