Det bakvända Strängnäs

Insändare 10 juni 2022 07:31
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har väl allmänt uppfattat att Socialdemokrater är motståndare till valfrihet inom skola och omsorg, medan Moderater är förespråkare för individens möjlighet att kunna välja.

För en tid sedan kunde vi läsa i tidningen att ”Flera nya friskolor kan etablera sig i Eskilstuna”.

Där samregerar socialdemokrater (S), moderater (M) och centerpartister (C). 

I Eskilstuna, som av tradition är en socialdemokratisk högborg, kör de borgerliga partierna över S, som har ordförandeskapet i kommunstyrelsen (KSO). 

I Strängnäs, som är en borgerlig kommun, men där M och S tyvärr för tillfället samregerar, har beslutats att avveckla valfriheten inom hemtjänsten. Här kör S alltså över M, som är KSO. Borgerligheten behöver bli starkare i Strängnäs.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa