Det måste bli enklare att köpa tågbiljetter

Det bör bildas en gemensam organisation i hela landet som ansvarar för försäljning av samtliga tågbiljetter – lokala, nationella och internationella, skriver Christer Wilhelmsson, Järnvägsfrämjandet.

Det bör bildas en gemensam organisation i hela landet som ansvarar för försäljning av samtliga tågbiljetter – lokala, nationella och internationella, skriver Christer Wilhelmsson, Järnvägsfrämjandet.

Foto: Kallestad, Gorm

Insändare2021-07-04 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

SJ:s butiker vid Stockholm C, Göteborg C och Malmö C stängdes den 26 februari. Hädanefter har SJ inga egna försäljningsställen. Resenärerna hänvisas till SJ:s hemsida för att köpa biljetter via telefon, alternativt via datorn. Köper man biljetten via telefon, vardagar 08.00-17.00, tillkommer en avgift på 100 kronor. 

Många länsbolag, bland annat Örebro, Uppsala och Östergötlands län, säljer inte SJ:s biljetter. 

Det bör bildas en gemensam organisation i hela landet som ansvarar för försäljning av samtliga biljetter – lokala, nationella och internationella. Eftersom länstrafikbolagen ingår i Resplus är deras kundcenter lämpliga för detta. Många som har arbetat i SJ:s resebutiker har utbildning då det gäller försäljning av utländska biljetter. De har en mycket bra kompetens inom försäljning av internationella biljetter. Det internationella resandet kommer att öka och då vill många ha en mänsklig kontakt att rådfråga.

I Norge säljer En Tur, som är ett statligt transportföretag ägt av Transport och Kommunikationsministeriet, biljetter till all kollektivtrafik, lokal, regional och nationellt. En Tur har bemannad biljettförsäljning och servicevärdar i Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo S samt Oslo Airport (Gardemoen). De är öppna för köp av inrikes biljetter. På En Tur kan man få information om trafiken i övriga länder vad gäller biljetter och övrig information som har med tågresandet att göra.

Detta är något att ta efter i Sverige. Det bör finnas Kundservice liknande EN Tur i Norge på de större stationerna och på knutpunkterna. Där ska man kunna köpa och omboka biljetter samt få information om alla förbindelser.

Kunderna måste känna sig trygga i sin resa, oavsett om den är en kort eller lång resa och oavsett trafikslag.