Det måste löna sig för kvinnor att utbilda sig

Insändare 8 mars 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är en del av den struktur där det som är traditionellt manligt värderas högre än det som är traditionellt kvinnligt. Löneskillnaderna har legat i princip konstant de senaste decennierna. Livslönen för en kvinnlig akademiker är i genomsnitt 16 procent lägre än en manlig akademiker. I siffror innebär det att det skiljer sig 3,7 miljoner i arbetslivsinkomst mellan en genomsnittlig man i ett akademikeryrke och en genomsnittlig kvinna i ett akademikeryrke. Under 2000-talet har lönegapet minskat, men från 2016 och framåt har förändringarna varit små. Trots Sveriges första så kallade feministiska regering. Så kan vi inte ha det i ett av världens mest jämställda länder.

Liberalerna vill se en lönespridning där både män och kvinnor får en bra löneutveckling genom hela sitt arbetsliv. Den som är duktig och erfaren måste kunna tjäna mer än den som är nyanställd. Likaså ska en lång utbildning löna sig för alla. Lönerna för kvinnodominerade akademiker i offentlig sektor är betydligt lägre än för mansdominerade yrken i privat sektor.

I regeringsställning fick Liberalerna igenom fler karriärsteg för lärare – förstelärare och lektorer. Nu är det tid att gå vidare med den typen av reformer. Därför behövs fler karriärtjänster av samma typ, som innebär högre lön inom kommunen utan att behöva lämna själva yrket och övergå till administration och chefskap.

Utbildning och ett meningsfullt arbete stärker människors frihet, men en rättvis lön är också en frihetsfråga. Det måste gå att få en god löneutveckling, även i kvinno­dominerade yrken i offentlig sektor. Den som är duktig och erfaren måste kunna tjäna mer än den som är nyanställd. Likaså ska en lång utbildning löna sig för alla. Det måste löna sig för kvinnor att utbilda sig. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa