Det vi gör är att agera hela tiden

Insändare 6 september 2022 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Jimmy Jansson du måste agera nu!" Publicerad den 2/9.

Kommuner har lagar att följa. Kommuner förfogar inte över militär. Inte heller kontrollerar vi polisen, som vi samarbetar väl med. Vad vi har är skolan, socialtjänsten, föreningslivet och medborgarnas vilja att hjälpa till. 

I Eskilstuna har vi ett omfattande förebyggande arbete. Läs gärna på om ”Trygga Unga” som innebär team på skolor där skolan, socialtjänst, fritid och polis samverkar runt individer. Vi har sociala insatsgrupper, avhopparverksamhet, aktiviteter i stadsdelar, team med socialsekreterare som arbetar ute bland ungdomar i stadsdelar, ”nödstopp” när någon agerar normbrytande och mycket mer som kommunalt betalda väktare. Hundratals miljoner läggs varje år på att hjälpa individer och familjer via socialtjänsten. De som jobbar med det är många. Men det är svårt. 

För att stoppa individer som skjuter på varandra får inte kommunen skicka militär. Att skjuta med automatkarbin i bostadsområden är nog inte riskfritt? Kommunen har oavsett inte den makten. 

Det som krävs att människor drar ut de kriminella i ljuset. Berättar var de är och vad de gör så att de kan dömas och tas bort från stadsdelarna de skapar problem i. 

Vi behöver hårda straff för vapen- och narkotikabrott. Utredningar på statlig nivå pågår och nya lagar har börjat gälla. Vistelseförbud där individer kan förbjudas att vistas på vissa platser föreslås. Vi vill kunna riva hyreskontrakt för dem som ägnar sig åt brottslighet. De kan inte bo i stadsdelar där de drar dit våld som drabbar andra på grund av deras livsstil. Fler kameror och permanent polisnärvaro tills tryggheten är åter är vad vi kräver. Borde nya polishuset istället förläggas mellan Årby och Skiftinge? 

Vi agerar genom att driva på den nationella nivån. Socialdemokraterna har slagit fast att Sverige ska ha 50 000 fler poliser och att lika mycket pengar ska satsas på förbyggande. Det beskedet kommer bland annat för att Eskilstuna driver på. 

Beskedet möjliggör för närpolis och polisstationer i stadsdelar såväl som mer förbyggande. När sekretessen rivs så att skola, socialtjänst och polis kan agera enklare. När lagar skärps och polisens verktygslåda växer, kommer resultaten. Men vi är inte där ännu. 

Kan vi få kameror inne på gymnasieskolor och obligatoriska drogtester vid misstanke så skulle det underlätta. De stökigaste eleverna som stör de skötsamma behöver hanteras kraftfullare. Där behövs fler verktyg från staten. 

Vi agerar med det vi har. Men hela samhället måste hjälpas åt. Partier, näringsliv, föreningar och hederliga bra medborgare. Inte minst föräldrar! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa