Ekeby våtmark – en oas som tappat sin forna glans

Insändare 26 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Ekeby våtmark – unik oas i Eskilstuna. En plats där unika växtarter och ett myllrande djurliv växer och frodas samtidigt som invånarnas kväverika avloppsvatten renas låter nästan som en illusion. Men faktum är att allt det här äger rum varje dag året runt på Ekeby våtmark”, skriver Energi och Miljö i en informationsbroschyr 2021.

Men sanningen är att det rika djurlivet har minskat radikalt de senare åren. För några år sedan såg man mängder med häckande svanar, sothöns, skäggdopping, skrattmåsar, tärnor och många andra fåglar.

Idag lyser de nästan helt med sin frånvaro. Nu hajar man till om man ser något enstaka par skäggdoppingar med ungar. Sothöns såg man förr i hundratals. Nu bara några enstaka par.

Jag vet inte vad det beror på. Naturliga växlingar i naturen? Eller har det hänt något med dammarna som gör att fågellivet avtagit så dramatiskt?

Jag har hört en teori om att mängder med döda växter lagt sig som ett lock på botten i dammarna och därmed gjort slut på fisklivet. Och utan fisk inga skäggdoppingar, skarvar, eller tärnor som lever på småfisk. Vår landskapsfågel fiskgjusen som fångar större fisk, ser man sällan..

Svanarna som betar växter från botten, hittar ingen mat om det ligger ett locka av döda växter på botten.

Om den här teorin stämmer vill jag fråga om Energi och Miljö tänker göra något för att vi ska återfå det rika fågelliv man gör reklam för, kanske rensa botten på något sätt.

Eller finns det någon annan förklaring till varför det blir allt färre fåglar, och om man kan göra något för att få tillbaka det tidigare myllrande fågellivet?

Sedan tycker jag våtmarksområdet har förfallit på olika sätt.

Det första besökarna ser när de kommer till parkeringen är en tom informationstavla. Så har den sett ut en längre tid.

När man börjar sin vandring är det som tidigare var en springbrunn med vatten som rann ur ett stenblock och bildade en liten porlande bäck där det står nio flamingo i armeringsjärn och betong, den är ur funktion sedan flera år..

Fortsätter man vandringen mot fågeltornet har man på höger sida flera stora kortklippta gräsmattor. Hårt klippta gräsmattor är ungefär lika bra för biologisk mångfald som grön asfalt.

Varför låter man inte gräset växa till blomstrande ängsmarker? Det vore bättre för ett rikt insektsliv och skulle, enligt min mening, se trevligare ut.

Från början fanns det ett antal små öar ute i dammarna där fåglar av olika slag hittade platser att häcka. Dessa små oaser har nästan helt eroderat bort.

Från början fanns det också nån slags burar av trä klädda med hönsnät eller nått annat nät som vissa fåglar uppskattade. De är borta. Den sista ruttnade och sjönk för 8-10 år sedan.

Om man blivit ”nödig” efter promenaden runt våtmarken finner man att den tidigare toaletten som stod vid parkeringen är borttagen. Det sägs att den tagits bort på grund av vandalisering

Jag skulle gärna se en ”uppryckning” så att Ekeby våtmark åter kan bli den unika oas som Energi och Miljö beskriver i sin informationsbroschyr.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa