Enkla regeländringar kan ge hundratals nya jobb

Insändare 20 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Växa-stödet infördes för att de allra minsta företagen skulle få det lättare att anställa och stödet har gett tydlig effekt. Tyvärr har omfattande regelkrångel hindrat en stor del av den tilltänkta målgruppen att söka. Vår slutsats är lika enkel som angelägen – stödet måste förenklas.

Stödets historia är relativt kort. År 2017 infördes en sänkning av arbetsgivaravgiften för soloföretagare som anställer sin första medarbetare. Denna sänkning, benämnd ”växa-stöd”, har sedan dess utökats. 2021 hade stödet enligt statistik från Skatteverket redan skapat närmare 16 000 nya jobb i landet varav 353 i Södermanlands län.

Samhällsvinsten av att fler småföretag anställer är uppenbar. Fyra av fem nya jobb i svensk ekonomi skapas i små och medelstora företag. Björn Lundéns undersökningar visar att en tredjedel av de minsta företagen vill anställa fler. Finansdepartementet har konstaterat att växa-stödet är kostnadseffektivt. Likaså Företagarna i rapporten ”Vad får jag för pengarna?”. 

Det finns potential för tusentals fler jobb i Södermanlands län genom växa-stödet. Då måste dock alla i målgruppen för skattenedsättningen också få chansen att söka.

Vi vill därför se:   

 1. Höjd gräns för tidigare utbetalda ersättningar
Den som har gjort tidigare löneutbetalningar på över 5 000 kronor är idag hindrad från att klassas som växa-företag och att få sänkt arbetsgivaravgift. Denna väldigt låga gräns hämmar nya anställningar, sommarjobb för ungdomar och så vidare. Höj gränsen till 50 000 kronor.   

2. Löpande kvalificeringsperiod
En ensamföretagare som haft någon anställd sedan 2017, om än bara tillfälligt, är förhindrad att söka växa-stöd. Företag som har krympt stoppas från att växa igen. En löpande period för kvalificering om ett kalenderår i taget vore mer rimligt. 

3. Basera stödet på anställningen, inte personen  
Om den nyanställda i växa-företaget slutar efter några månader försvinner också möjligheten att få växa-stöd, trots att övriga villkor är uppfyllda. Koppla växa-stödet till en anställning och inte till en viss person. 

När tusentals människor väntar på att få komma in på arbetsmarknaden är det synd och skam att en åtgärd som faktiskt fungerar inte används fullt ut. Enkla ändringar i reglerna för växa-stödet kan göra stor skillnad för många.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa