Kommentar till Jimmy Jansson om allmännyttan

Signaturen Gammal sosse kommenterar Jimmy Janssons (S) (bilden) uttalanden om vinstuttag från allmännyttan.

Signaturen Gammal sosse kommenterar Jimmy Janssons (S) (bilden) uttalanden om vinstuttag från allmännyttan.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2023-08-30 08:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstuna kan ha Sveriges absolut sämsta socialdemokrater? Med risk att minnas fel så tillkom den lag från 2011 som Jansson hyllar under en borgerlig regeringen. Då gjordes även liknande förändringar i SBAB. Bolagen uppdrogs att agera ”strikt marknadsmässigt, inte konkurrera” för att skydda lönsamheten i privata företag i stället för att skydda bo låntagare och hyresgäster. Det har inneburit att de privata bankerna i brist på konkurrens idag gör rekordvinster. 

Den stigande räntemarginalen är enkelt att se och det är rimligt att samma utveckling finns i hyressättningen. Det som hänt är skadligt för samhällsekonomin, lönsamt för de som äger bankaktier och smärtsamt för de som lånar till bostad eller tar ett hyreskontrakt. Kort sagt - det här är inte socialdemokratisk politik. Socialdemokrati förstår marknadsekonomins brister och kompenserar dysfunktion i marknader som bostadsuthyrning och bolån. Det är så man minns det.
Jansson skriver att man önskar undvika ”generös eller utmanande tolkning” av den lag som anvisar kommunen att agera med samma moraliska ramverk som privata fastighetsaktörer, dvs normal vinstmaximering. Därefter punktar han som nummer 1 i en lista att allmännyttans syfte är ”att försöka hålla nere hyror och uppe standard på boendet”, man måste ifrågasätta om han alls förstår grundläggande samband. Det är hur som helst inte någon tvekan om vems intressen som Jansson i första hand värnar, det är inte hyresgäster. En förmildrande omständighet går att hitta om hyresvinsterna i huvudsak kommer från näringsfastigheter men även här kan man ju tänka sig politiska ambitioner i byggande och etableringar. Det är hur som helst inte den delen som hyresgästföreningens tidning Hem och hyra avser – det är inte heller en klassisk socialdemokratisk konfliktlinje att se hyresgästföreningen som ”aktivister”.
Det känns som att Jansson anar problemet som inte är ATT man måste förhålla sig till lagar och regler utan HUR. Att vilja vinna tävlingen ”mest vinst från kommunalt bostadsbolag” kan bara förklaras på två vis. Antingen försummar man sitt uppdrag på punkt 1 eller driver man en verksamhet som på kompetensmässiga meriter är mycket bättre än andra kommuners. Det senare känns långsökt men idén lanseras. Janssons kopplar också stöd till kvinnojour och stadsmission som ett motiv för en socialdemokratisk målvariabel att vinna racet om vinstuttag från allmännyttan. Där ser man!