Eskilstuna kommun sticker huvudet i sanden

På vilket sätt gynnar de nya förskolorna vår arbetsmiljö? frågar sig skribenten. På bilden Fogdegatans förskola, Eskilstunas allra nyaste.

På vilket sätt gynnar de nya förskolorna vår arbetsmiljö? frågar sig skribenten. På bilden Fogdegatans förskola, Eskilstunas allra nyaste.

Foto: Matilda Kvarnström Lantz

Insändare2024-04-04 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under året som gått har förskolans arbetsmiljö debatteras i Eskilstuna-Kuriren. Både i insändare, ledare och reportage. Sen är det trist att vi och våra fackliga representanter inte bemöts med vederbörlig respekt från våra förtroendevalda politiker.

Ändå kan Barn- och utbildningsförvaltningens chef Lina Axelsson Kihlbom gå ut och säga att vi har mycket hög kvalitet. Hur mäts det? Hon säger även att andelen förskollärare per barn har ökat! Inte så konstigt, då det är barnskötare som förlorar sina tjänster.

Detta betyder inte att arbetsbelastningen har sjunkit. Våra scheman blir tajtare och tider då vi arbetar med färre personal och ensamma ökar. Våra vikariesamordnare får springa runt och räkna barn då de har kravet på sig att inte använda vikarier vid frånvaro. Helst bör vi inte bli sjuka och semester ska vi helst ta under sommaren annars spräcker vi förskolans vikariebudget som inte räcker till och förskolans ekonomi går back.

Hur många yrkesgrupper måste ta de hänsynen? Vi som arbetar i förskolan är helt vanliga människor med helt vanliga familjer som vi vill umgås med och ibland händer saker snabbt och man behöver ta ledigt på kort varsel, då får man stå där med det dåliga samvetet gentemot sina kolleger som man lämnar i sticket.

Senaste medarbetarenkäten visade att 54 procent av personalen inte får ut raster. I tidigare medarbetarenkäter lyser staplarna för stress och arbetsbelastning röda. Visar det på hög kvalitet? De två senaste åren har arbetsmiljöfrågor inte funnits med på våra medarbetarenkäter. Använder kommunen devisen "Det som inte syns, finns inte"?

På vilket sätt gynnar de nya förskolorna vår arbetsmiljö? Nu byggs det stora förskolor som ska inspirera till lek och lärande. Vore det inte bättre att bygga för trygghet och lugn och ro, med mindre barngrupper med rimlig personaltäthet, det skulle vi alla må bättre av.

Och snälla, kan vi slippa matsalarna. Är det inte bättre att barnen lär sig de sociala färdigheter som gäller runt ett matbord i en lugn trevlig miljö? Matsalar med buffé tillhör skolans värld.