Ett kontantfattigt Södermanland är sårbart vid kris

Om infrastrukturen kring de digitala betalningarna slås ut i en krissituation så behövs kontanter för att avlasta systemen, skriver Nina Wenning, vd på Bankomat AB

Om infrastrukturen kring de digitala betalningarna slås ut i en krissituation så behövs kontanter för att avlasta systemen, skriver Nina Wenning, vd på Bankomat AB

Foto: Martina Holmberg / TT

Insändare2022-05-20 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi på Bankomat ser på nära håll hur svenskarnas betalningsvanor snabbt förändras. Från år 2016 till 2021 har svenskarnas uttag av kontanter i Bankomats automater minskat med 41 procent. Motsvarande siffra för Södermanland är 39 procent.

Digitaliseringen av betaltjänster är i grunden något bra, men utvecklingen har samtidigt gjort vårt samhälle betydligt mer sårbart. Om infrastrukturen kring de digitala betalningarna slås ut i en krissituation så behövs kontanter för att avlasta systemen.

I MSB:s forskningsrapport Om betalsystemet kraschar konstateras att en större betalsystemstörning i Sverige riskerar att eskalera till en omfattande samhällskris. Forskarna skriver att "det sista som får hända är att medborgarna tappar förtroendet för att betaltjänster kommer fungera (…) och att det uppstår panikbeteenden av olika slag". För att undvika detta är det viktigt att verksamheter som tar emot betalningar erbjuder många olika betalalternativ.

Här spelar möjligheten att betala med kontanter en avgörande roll, men då krävs att hela kontanthanteringskedjan fungerar. 

Kontanter behöver lagerhållas i depåer, fraktas till utlämningsställen och finnas tillgängliga i automaterna. Butiker och restauranger ska ta emot kontanterna, kunna få tag på växelpengar och lämna in sina dagskassor som ska in i kontantflödet på nytt. Som MSB skriver: "kontanthantering kräver en enorm logistik med upphämtning, uppräkning och påfyllning".

Problemet är att när efterfrågan på att handla med kontanter minskar så minskar också incitamenten för kommersiella aktörer som banker, kontantserviceföretag, värdebolag och handlare att hantera kontanterna. Konsekvensen är att flera delar av kontantkedjan har monterats ner.

Att vi medborgare kan köpa varor i en livsmedelsbutik eller på ett apotek även i krissituationer är en grundläggande samhällsservice. Vad som nu krävs är att staten garanterar att kontanthanteringen ska fungera i såväl vardag som kris. Det handlar främst om att staten behöver subventionera uppräkning, transporter, insättnings- och uttagsservice och handelns kontanthantering.

Ett kontantfattigt Södermanland är sårbart i kris. I nuläget avgörs vår förmåga att klara av krisen att det finns ekonomiska incitament för privata företag att hantera kontanterna. Det är inte acceptabelt. För att samhället ska ha motståndskraft behöver staten ta sitt ansvar.