Fel att assistenter tvingas sluta på Skiftingehus

Insändare 24 januari 2023 21:17
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hej! Vi är elever från Skiftingehus årskurs 8. Vi har precis fått besked om att våra fantastiska lärare- och elevassistenter tvingas sluta på grund av skolans ekonomi och att ett statligt bidrag som skolan tidigare fått nu dras tillbaka.

Vi elever tycker att det här är en stor förlust för både elever och lärare, för att de gör att det finns en trygg punkt i skolan. Lärare- och elevassistenterna är inte som vanliga lärare utan de är i skolan för att hjälpa oss, ge oss stöd och prata ut medan lärarna är i skolan för att undervisa. Lärare- och elevassistenterna hjälper inte bara oss elever utan hjälper också lärarna under prov, på lektioner, med de stökiga eleverna och de hjälper fler elever under lektionerna.

För oss elever så hjälper dom oss med så sjukt mycket, de pratar med oss om det vi tycker är jobbigt, det kan vara allt från en jobbig person eller uppgift, draman, hur det är hemma och vi kan prata ut med en person som förstår oss på ett annat sätt jämfört med lärarna. När det handlar om våra betyg kan de hjälpa oss på lektionerna när vi behöver hjälp, uppgifter som vi tycker är jobbiga, de kan repetera det vi tycker är svårt på lektionen, prata om gymnasieval, om det är jobbigt att prata med mentorerna kan vi alltid prata med dem och så vidare.

Att ta bort dessa personer från vår skola och vardag kommer leda till att skolan skulle bli stökigare, det skulle inte bli samma lugn och trygghet, inte samma förutsättningar under lektionerna, läxhjälpen för eleverna kommer försvinna och det finns ingen person att vända sig till om man vill prata. Lärarna kan man prata med, men de har lektioner och ibland kan vissa saker inte vänta. Ska lärarna då lämna lektionerna för att prata med oss som behöver det? Då kan elevernas undervisningstid inte garanteras.

För lärarna kommer en neddragning innebära att de inte kommer kunna ha samma lektionsplanering, vara i halvklass, de kommer inte kunna ha tillgång till någon om en elev är stökig. Lärarna kommer få en högre arbetsbelastning, de kommer själva att må dåligt för att de inte har tiden att prata med eleverna om draman eller konflikter. De kommer behöva ta tid från deras huvuduppdrag för att finnas där mer för oss.

Hur tänker politikerna när man pratar om att det i skolan läggs en grund för framtiden, när det enda de gör är att dra bort mattan för oss. Ni bäddar för psykisk ohälsa och dåliga studieresultat. Lärarna kommer inte kunna hålla en hög nivå på undervisningen och vi kommer inte kunna höja våra studieresultat som ni så fint pratar om varje år. Tack.

Med vänliga hälsningar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa