Femte budet "Du skall icke dräpa" och Putin

Insändare 19 april 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi upprördes nog nästan alla av en uppgift som presenterades i början av invasionen i Ukraina att Putins "speciella militära operation" stöddes av den ryskortodoxa kyrkans ärkebiskop. Hur kan ärkebiskopen som en av Guds allra högsta ämbetsmän här på jorden försvara en envåldshärskare och folkmördare? 

Men tänker man närmare efter så kunde ärkebiskopen inte handla annorlunda. Schackspelaren Putin har ju också kyrkan helt i sin hand. 

De ämbetsmän som visar den allra minsta tvekan inför hans politik förlorar sitt ämbete, kan hamna i fängelse eller rent av mördas.

Men – kanske kan vi hoppas på att ärkebiskopen i själva verket är övertygad om att Putin måste dödas och att alla medel då kan tillåtas. Kanske kan han själv i samband med nattvarden spilla en droppe nervgift på oblaten när han utger Kristi lekamen och blod till Putin. Eller kanske kan han gå samman med några oligarker och hyra en "Hit man"?

Här följer ett exempel ur historien på hur en övertygad kristen medborgare blev övertygad om att Hitler borde mördas och omsatte övertygelsen i handling. 

Den 20 juli 1944 (ett knappt år före andra världskrigets slut) försökte en djupt religiös gravt krigsskadad överste Claus von Stauffenberg ta livet av Hitler genom att ”glömma” sin portfölj innehållande en bomb när han lämnade ett sammanträde med Führern. Bomben briserade men den var för liten och sammanträdesbordet för rustikt. Hitler skadades bara ytligt.

Claus von Stauffenberg och den krets kring honom som planerat attentatet dödades. Bland dem som kände till attentatet fanns teologen och författaren Dietrich Bonhoeffer, som under hela kriget öppet kritiserat Hitler. Han var berömd, uppskattad och av fin släkt så han fick hållas. Men när det blev känt att han kände till attentatet hamnade han i koncentrationsläger och avrättades den 9 april 1945, bara några veckor innan Tyskland kapitulerade. 

Skulle du som läser detta dräpa Putin om du fick chansen och därmed (sannolikt) få slut på folkmördandet? Dick Harrison anser att enda möjligheten att få slut på kriget är att krossa Putin (SvD häromdagen). 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa