Kommuner lämnat grundtanken i parlamentarisk demokrati

En av hörnpelarna i parlamentarisk demokrati är att det alltid finns en politisk majoritet, som bildar landets regering, och en politisk opposition, som besitter tillräcklig kompetens för att kunna ta över styret efter ett val, skriver signaturen "Undrande humanist".

En av hörnpelarna i parlamentarisk demokrati är att det alltid finns en politisk majoritet, som bildar landets regering, och en politisk opposition, som besitter tillräcklig kompetens för att kunna ta över styret efter ett val, skriver signaturen "Undrande humanist".

Foto: Janerik Henriksson / TT

Insändare2022-11-28 07:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En av hörnpelarna i parlamentarisk demokrati (som vi har i Sverige) är att det alltid finns en politisk majoritet, som bildar landets regering, och en politisk opposition, som besitter tillräcklig kompetens för att kunna ta över styret efter ett val. Det har väl fungerat (med knuff) i vårt land på riksplanet. Men tyvärr inte längre överallt på det kommunala planet.

Där i många kommuner de två största partierna gått samman och därmed lämnar en opposition som saknar möjlighet att ta över styret efter nästa val. I vart fall om väljarsympatierna inte ändras dramatiskt. Vilket är osannolikt, eftersom små partier saknar tillräckligt medialt stöd. Således får vi konstatera att allt fler kommuner lämnat själva grundtanken i parlamentarisk demokrati.

Vad detta innebär vet vi ännu inte. Men det förhållandet att många av dessa kommuner har en minoritet där ett av partierna fått över 20 procent av rösterna i valet, möjligen löper en risk att subversiva krafter kan störa friden och därmed minska förtroendet för den sittande majoriteten. Framtiden bjuder säkert på många överraskningar.