För Amazonas finns ingen tid att förlora

Sverige borde bidra till bevarandet av Amazonas, anser skribenten.
Sverige borde bidra till bevarandet av Amazonas, anser skribenten.

Insändare 11 februari 2024 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett år efter maktskiftet i Brasilien lever hoppet om ett bevarande av Amazonas. Detta värdefulla område, så viktigt inte bara för sitt egenvärde och sin koncentration av biologisk mångfald.

Amazonas framtid har också en betydande inverkan på klimatförändringarna. Fortsatt avskogning och bränder innebär ett stort bidrag av koldioxid till atmosfären. Ett bevarande av skogen skulle i stället innebära en motkraft mot ökningen av koldioxid då skogen binder enorma mängder kol och kan förväntas utgöra en än effektivare kolsänka när koldioxidhalten ökar i atmosfären. 

I ett reportage i dagens ETC den 25/12 kan man läsa hur den nuvarande presidenten Lula da Silva sedan han åter tillträdde för ett år sedan har påbörjat ett arbete för att vända utvecklingen för regnskogen. Han har gett ett löfte att avverkningen ska ersättas med återskogning senast 2030. Det senaste året har avskogningen också minskat med 50 procent. En fond för Amazonas har även återöppnats där Tyskland och Norge är viktiga finansiärer och flera andra länder har anmält intresse för att bidra. 

Här borde Sverige också bidra. Att investera i bevarad regnskog tycks vara en av de mest angelägna och effektiva åtgärderna att prioritera för att motverka klimatförändringarna. Denna åtgärd behöver prioriteras nu, för Amazonas finns ingen tid att förlora.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa