Förebygg gängkriminalitet med idrottspeng

Insändare 29 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många idrottsföreningar har genom åren besökt Eskilstunas skolor och på så sätt lockat elever att prova på olika sporter och ofta har de efteråt anslutit sig till en klubb och fortsatt att träna. Det är känt sen tidigare att sysselsättning och bra förebilder är två viktiga faktorer för att få barn och unga att inte ska riskera att bli rastlösa och lättare rekryteras till olika gäng. Idrotten är därför ett jättebra och viktigt inslag i det förebyggande arbetet mot den gängkriminalitet som nu breder ut sig i Eskilstuna. En bra idrott med bra ledare som förebilder har visat sig vara ett framgångsrecept i många städer. 

För att få fler idrottsföreningar att besöka Eskilstunas skolor vill Liberalerna införa en idrottspeng vilket innebär att de föreningar som besöker skolorna får en kompensation för besöket som kan användas till exempel för att kompensera för utebliven lön eller de merkostnader besöket inneburit. Med införandet av idrottspeng ökar vi möjligheten för att fler idrottsklubbar ska kunna besöka skolorna för att visa upp sig och kunna få barn och unga att börja träna. Idrotten är viktig för barn, både ur fysisk synpunkt men även för sysselsättningen, och varje besök från idrottsföreningen på en skola är viktig. 

Eskilstuna står inför en stor trygghetsutmaning och ett förslag för att aktivt arbeta med detta är att få fler idrottsföreningar till skolorna för att få barn och unga att intressera sig för idrott och ansluta sig till en eller flera klubbar. Varje ung som väljer idrott före gängkriminalitet är en vinst för oss alla.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa