Försämringar i kollektivtrafiken drabbar resenärer

Insändare 24 december 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är en flitig bussresenär som reser kollektivt så gott som dagligen till och från mitt arbete beläget i närheten av Drottninggatan i Eskilstuna. Jag har noterat att försämringar i kollektivtrafiken återigen införs för gamla linje 8-resenärer. Linjen kallades förr för 213 och löpte förbi centralstationen men denna sträckning togs bort och det försvårade för de som ville pendla med tåg till andra städer.

Det var bara att acceptera! Linje 8 såg med tiden dagens ljus och hade sträckningen Västermo-Ärla och gick förbi bland annat Vårdcentralen Sveaplan samt på baksidan av Mälarsjukhuset. Avstigning var någorlunda centralt vid blå området. Idag går linjen på sträckan Västermo - Sundbyholm med avstigning och påstigning längst ner i staden vid Kyrkogatan, ingen anslutningslinje till t.ex. Mälarsjukhuset finns i närheten. Hur kan man försämra för funktionsnedsatta som måste gå många hundra meter för att komma till stadens övre del? Inte ens lägga anslutningslinjer i närheten som skulle underlätta? Har respekten för dessa totalt nonchalerats?

Personligen innebär det större svårigheter att ta sig till jobbet och ett behov av att byta vårdcentral uppkommer samt ökade besvärligheter vid besök på Mälarsjukhuset. Kanske kommer sjukresa att behövas. På vilka grunder drogs sträckningen om? På kul eller? Utförlig förklaring vad vinsterna med den nya sträckningen är krävs!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa