Förskolan står inför stora utmaningar

Insändare 8 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För några veckor sedan var det en artikel i tidningen på temat #kandulova och förskolan.

Förskolan ska enligt den gällande läroplanen LPFÖ18 bedriva undervisning och utbilda förskolebarnen. Förskolan ska alltid vara öppen för alla barn när föräldrarna arbetar eller studerar. Barn till föräldralediga är också välkomna. Ofta är vi färre pedagoger på grund av sjukfrånvaro och VAB. Det leder till att vi måste prioritera om och ändra på dagens undervisning för att vi går kort.

Vi står inför många utmaningar i arbetet med att genomföra vårt uppdrag. Inte minst efter händelserna i Årby. Här är några exempel på sådant som förskolan kämpar med: Det finns ont om utbildad personal och många utbildade lämnar yrket.

Pedagogerna har en sjukfrånvaro som är högre än de flesta andra yrkesgrupper. Förskollärarnas frånvaro har länge stuckit ut speciellt.

Systemet med timvikarier till förskolan fyller inte på långa vägar behovet av vikarier för att kunna genomföra den planerade undervisningen.

Jag undrar hur de olika politiska parterna i Eskilstuna ställer sig till några punkter. När kommer ni att avtala dedicerad planeringstid för personalen?

Vad vill ni göra för att få personalen att stanna i yrket? Varför är förskollärarnas sjukfrånvaro högre än andra personalgruppers i förskolan?

Hur ska vikariefrågan lösas? Vikariepoolens upplägg behöver kompletteras på något sätt.

Vilka områden prioriterar ni i förskolans vidare utveckling?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa