Förslag för ett nytt grönt folkhem i Eskilstuna

Insändare 5 augusti 2022 19:50
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till signaturen Vakna ”Diskutera hur Eskilstuna blir mer hållbart” (Eskilstuna-Kuriren 27 juli). 

Vi i Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna håller med signaturen Vakna och arbetar oförtrutet med politiska förslag för hur Eskilstuna ska bli mer hållbart. 

Precis som signaturen Vakna skriver befinner vi oss i en klimatkris. Vetenskapen har sagt sitt: utsläppen måste minska – snabbt! Nu krävs en klok och modig klimatpolitik för en rättvis omställning. Vi i Miljöpartiet de gröna står för den politiken och har konkreta förslag på alla de områden som skribenten efterlyser.

Vi har en vision om ett långsiktigt hållbart Eskilstuna, ett nytt grönt folkhem. Vi vill ställa om till ett miljövänligt samhälle och satsa stort på en förbättrad välfärd. När det gäller de områden som insändarskribenten Vakna efterlyser politiska diskussioner om vill vi: 

  1. Att Eskilstuna Kommunfastigheter AB ska ligga i framkant i sitt miljö- och klimatarbete och bygga på ett sätt som minimerar miljöpåverkan sett över byggnadens hela livscykel.
  2. Satsa på billigare, snabbare och pålitlig kollektivtrafik, bland annat genom ökad turtäthet och separerade busskörfält. För att fler ska kunna klara sitt vardagspussel utan bil vill vi också se till att det finns en god tillgång till olika typer av mobilitetspooler som kan erbjuda bilar, lådcyklar eller andra typer av fordon.
  3. Skydda vår stad genom grön- och blåytor som träd, planteringar, parker, diken och avrinningsytor i stadsmiljön. Det är viktigt för ett klimat i förändring, med stigande medeltemperaturer och extrema väderhändelser. Mer grönska, våtmarker och öppna vattendrag gör att det är lättare att hantera plötsliga vattenflöden. Grönska bidrar också till bättre luft och till att hålla nere temperaturen i staden under värmeböljor. 
  4. Att kommunala fastigheter installerar solceller på tak där förutsättningarna är goda och att området vid flygplatsen i Kjula används för en solcellspark.
  5. Att Kommunfastigheter anlägger gröna tak och gröna väggar på lämpliga fastigheter.
  6. Skapa attraktiva och trivsamma stadsmiljöer för alla i staden och skapa mer plats för människor genom att vika mer av gatuutrymmet åt färdmedel som gång och cykel. 

De här punkterna är bara ett axplock av de förslag vi driver för ett långsiktigt hållbart Eskilstuna. När det kommer till miljö och klimat är det Miljöpartiet som du som väljare kan lita på. För en framtid att längta till i Eskilstuna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa