Gamla sågverket olämpligt som bostadsområde

Insändare 3 mars 2023 06:58
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Synpunkter efter artikeln "Sågverkstomten kan bli nytt industriområde" i EK 28/2.

Jag vill börja med att en gång för alla slå fast att området där Skogstorps sågverk låg inte är en del av Skogstorps samhälle. Detta borde både samhällsplanerare i kommunen, tidningen och exploatörer ha insett för länge sedan. Jag vill uppmana dessa aktörer att sluta önskedrömma om vackra tomter med utsikt över ån.

Området ligger visserligen invid ån och bara cirka 1 kilometer fågelvägen från Skogstorpsskolan och andra centrala delar där kollektivtrafik och annan service finns. Men det är bara på kartan det ser ut så.

I verkligheten är det en helt annan bild. Området är brutalt avskilt från Skogstorp av två kraftiga oöverstigliga barriärer – dels ån, dels järnvägen.

Att passera ån via den långa dammen var ju möjligt för gående förr i tiden. Men det var mycket länge sedan. Det har varit förbjudet i många år nu. Och sedan dammen nu renoverats är det definitivt omöjligt att passera ån där.

Alltså, den enda förbindelsen med Skogstorp från området är via trafikleder som idag är fullkomligt livsfarliga för cyklister och gående. Avståndet via gatunätet är över 3,5 kilometer. Långt för barn som ska till och från skolan eller Orrliden och bussförbindelser.

För framtida boende som vill använda bil för att handla i butiken i samhället eller för att skjutsa sina barn till skola eller aktiviteter på Orrliden är det fällda bommar som ställer till bekymmer. Oavsett om man åker fram via Alfa Laval eller via allén vid Husby-Rekarne så riskerar man bli stående. Hur tänker kommunen lösa det problemet om det blir bostadsområde på platsen? Ska kommunen anlägga nya gång- och cykelleder för att de boende ska ta sig förbi barriärerna?

Min uppmaning till alla berörda är således: Sluta drömma om ett vackert bostadsområde på platsen. Läget är olämpligt och har alltför stora olösliga problem.

För övrigt anser jag att en permanent julgransodling skulle passa på det förorenade sågverksområdet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa