Gång- och cykelbanan i Eskilstuna som gud glömde

Gång- och cykelbanan som en smal kostig.

Gång- och cykelbanan som en smal kostig.

Foto: Rolf Waltersson

Insändare2023-07-10 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag läser i EK 26 juni att Malmköpingsvägen, väg 53, ska få ny sträckning. Den nuvarande smala vägen Viptorp-Stenkvistarondellen har tät och tung trafik. Ingen vägren att ”fly ut på” för de som cyklar.

”Sträckan är olycksdrabbad och saknar cykelbana...” skriver EK.

Men det är inte hela sanningen. Det finns faktiskt en kombinerad gång- och cykelbana. Det är en liten stump på knappt 200 meter. Sett från Malmköpingshållet sträcker den sig från infarten till bilskroten och fram till där 70-skyltarna står, vilket är cirka 50 meter innan nya infarten till Nyby avfallsstation.

Det märkliga med denna gång- och cykelbana är att den är totalt bortglömd. Den byggdes för kanske 20-30 år sedan, eller ännu tidigare. Inget underhåll. Gräs och buskar har tagit över så att denna gång- och cykelbana är en smal kostig. Ingen snöröjning på vintern.

Skylt som markerar att det är ”gång- och cykelbana” finns bara från ena hållet, vid infarten till bilskroten. Från andra riktningen finns inge skylt som talar om för gående och cyklister att denna nästan osynliga kostig är en gång- och cykelbana.

Man undrar vem som kom på idén att anlägga denna lilla stump som börjar och slutar i ”ingenstans”.

Dessutom – varför bygga denna stump, och sedan strunta i att underhålla den?  Vägverket, kommunen, eller båda i samverkan?

Jag har även vinterbilder som visar att denna gång- och cykelbana, som ligger som i ett dike, är fylld med is och snö och totalt omöjlig att cykla på.

Rolf Waltersson

Eskilstuna