Ge fler med funktionsnedsättning en aktiv fritid

Liberalerna i Eskilstuna vill att Pluskortet ska utökas så att fler personer med funktionshinder får möjlighet att delta i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.
Arkivbild: Oskar Karlsson och hans BIS föll i säsongspremiären mot IFK Eskilstuna.
Liberalerna i Eskilstuna vill att Pluskortet ska utökas så att fler personer med funktionshinder får möjlighet att delta i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Arkivbild: Oskar Karlsson och hans BIS föll i säsongspremiären mot IFK Eskilstuna.

Insändare 20 april 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många personer med funktionsnedsättning har svårare än andra, att på lika villkor, delta föreningslivet eller ta del av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter vilket bidrar till isolering och utanförskap. Liberalerna har sedan tidigare lämnat in ett förslag om att kommunen ska införa "kompiskortet" i Eskilstuna och när förslaget avslogs gjordes det med motiveringen att det idag finns något som heter Pluskortet. 

Pluskortet kan dock bara sökas av personer över 18 år och som har en intellektuell- psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta innebär att alla barn, unga och vuxna personer med andra funktionsnedsättningar exkluderas och inte kan ta del av kortet. Detta anser Liberalerna är fel och föreslår därför att Pluskortet ska vara möjligt att sökas av personer från tolv års ålder och att diagnoskriterierna utökas. Vi vill även att kortet ska vara tillgängligt för personer som har en insats enligt LSS eller inom socialpsykiatrin och som har en funktionsnedsättning som begränsar förutsättningarna att delta i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.

Om ålderskravet sänks och Pluskortets diagnoskriterier utökas skapar vi möjligheter för fler Eskilstunabor, gamla som unga, att få en mer aktiv och social vardag. Dessutom skulle utökande av Pluskortet ge Eskilstunas kultur-, idrotts-, och fritidsaktörer fler besökare till sina evenemang och ökade möjligheter att nå nya målgrupper.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa