Genomför konsekvensanalys på badhusplaner i Strängnäs

Insändare 4 oktober 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på kommunens inlägg "Nytt badhus kommer möta framtidens behov" publicerad 27/9.

Under parollen ’Riv och bygg nytt’ ödelades många svenska stadskärnor under 60- och 70-talet av dåtidens beslutsfattare med motiv att möta ’framtidens behov’. I Strängnäs raderade stora delar av den centrala trädgårdsstaden med politikernas goda minne. 

Vi blir fler och fler, som är allvarligt bekymrade att historien upprepar sig och hur ledande politiker tar alltför lättvindigt på inte bara framtidens utan även dagens behov av resurshushållning och cirkulär ekonomi.

Kommunens svar på förslaget att återbruka Thomasbadet är många fina ord staplade på varandra. Men det är en utredning från 2018, som tydligen är ’beviset’ för att det är omöjligt. Utredningen, har vi sökt efter men inte lyckats finna på kommunens hemsida. Vi hoppas att innehållet redovisas offentligt eller tål den inte en extern granskning?

Förlitar sig kommunen på en 4 år gammal utredning? I en tid när nya innovativa metoder tas fram för att möta klimathotet finns nya lösningar till fromma för ’folkhälsa och sociala inkludering’. Det finns exempel på andra kommuner. Ta Härnösands kommun, som rustat upp sitt badhus av samma årsmodell till ett betydligt lägre pris än att bygga nytt och som dessutom är ett av de mest populära i Sverige.

Vad beträffar ’framtida behov’ visar vår skiss på att en tillbyggnad i kombination med upprustning av Thomasbadet skapar motsvarande lokalyta och samma antal av bassänger, som bygget på Larslundagärdet. Och vad beträffar tillgängligheten kan det ordnas på lika ’smart’ sätt i en tillbyggnad som i en nybyggnad.

En förutsättningslös konsekvensanalys –att återbruka Thomasbadet eller bygga nytt på Larslundagärdet- för Strängnäsborna att ta ställning till före valet 2021 är ett fullt rimligt krav både idag och för att möta ’framtidens behov’.

Eller finns det kanske andra skäl till att så ihärdigt framhålla Larslundagärdet som den enda lösningen? Finns det ekonomiska uppgörelser mellan ledande politiker, tjänstemän och byggföretag, som gör att detta skrytbygge på ett gärde utanför stan måste komma till?


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa