Glädjande besked om lokförarutbildning

Insändare 23 januari 2023 06:23
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för både Sörmlands och övriga delar av Mälarregionens utveckling.

Redan för ett år sedan pekade vi på att lokförarbristen var en av huvudanledningarna till problemen med inställda turer och efterlyste utbildning i Sörmland. Samtal fördes med både MTR och Mälartrafik och våra tjänstepersoner fick i uppdrag att försöka få hit en yrkeshögskoleutbildning.

Det är därför glädjande att vi förra veckan fick besked om att arbetet burit frukt och att vi nu kommer få en yh-utbildning i Eskilstuna som ger fler lokförare. Detta så att vi slipper inställda tåg på grund av personalbrist och att fler kan ta sig till och från sina jobb, utbildningar eller besöka våra kommuner. Det är hållbar sörmländsk utveckling!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa