Glöm inte Eskilstunas viktigaste resurs – medborgarna!

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, replikerar på Energiföretagen.

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, replikerar på Energiföretagen.

Foto: Pressbild

Insändare2024-04-10 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Energiföretagens tidigare publicerade insändare "Glöm inte Eskilstunas viktigaste infrastruktur".

I Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning skriver Energiföretagen och en rad lokala energibolag om vikten av att snabba på utbyggnaden av elnätet, som de ser som Eskilstunas viktigaste infrastruktur. De har alldeles rätt i att ett snabbare utbyggt elnät är centralt, även om det är onödigt att ställa det mot investeringar i vägar, cykelvägar, järnväg eller bredbandsnät – alla nödvändiga för att hela länet och hela landet ska leva och utvecklas. 

Budskapet från energibolagen riktar sig i princip enbart till regeringen, som man får hoppas läser lokala debattartiklar. Mer uppenbart är att regionens medborgare läser, och på åtminstone tre områden kan vi alla bidra till ambitionerna om ett utbyggt, fossilfritt elnät och klimatmål som uppfylls så att inte svenska skattemiljarder behöver skickas till Bryssel i böter eller för inköp av utsläppsrätter:

  1. Effektivisera. Potentialen för energieffektivisering är enorm, kan till stora delar ske snabbt, är ofta lönsam för både hushåll och företag och kan förbättra livskvaliteten. Det kan handla om alltifrån tilläggsisolering av huset till att i bland arbeta hemifrån i stället för att resa till och från jobbet. Sverige ska till 2030 halvera energiåtgången per krona jämfört med år 2005 och vi är långt ifrån målet – men vi kan alla bidra!
  2. Efterfråga fossilfritt. Ju högre efterfrågan är på fossilfria drivmedel och el, desto snabbare går omställningen. De flesta elbolag låter dig välja fossilfri el, många rentav specifikt sol- eller vindkraftsel; välj det du föredrar men godta inte passivt att få det som blir över när alla andra valt. Kan du dessutom bli prosument genom att också producera egen el från till exempel solceller på taket, så bidrar du än mer till en påskyndad omställning.
  3. Kör på el. Tvärtemot vad många tror så kan elfordon och deras stora batterier vara till stor hjälp för elnätet. Genom ”vehicle to grid” kan batterierna laddas när det finns billig el i överflöd, och säljas tillbaks till nätet när efterfrågan är större och priset högre. Därmed kapas effekttopparna och nätet balanseras bättre – och på köpet kan elfordonets ägare tjäna sig en hacka. Ännu sker detta på projektnivå, men de flesta nya elbilar är förberedda för systemet som snart är en självklar del av elbilistens verklighet – var med från början!