Glöm rosor och choklad – ge bort din premiepension!

Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Foto: Adrian Leopoldson

Insändare2024-02-14 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Glöm rosor och choklad i dag – ge bort något som verkligen räknas: premiepensionen! Det är ett sätt att kompensera den i relationen som riskerar lägre pension. För att göra det enklare bör avgiften för överföringen tas bort och låt även den som är sambo få föra över premiepensionen.

Det är inte så galet som det låter. Om en person i relationen arbetar deltid, tar ut merparten av föräldraledigheten och vab-dagarna, eller kanske arbetar i ett yrke med lägre lön, kan det leda till en avsevärt lägre pension.

I Södermanlands län har kvinnor 16 791 kronor i pension per månad före skatt. Motsvarande summa för männen i länet är 23 432 kronor.

Det är ingen hemlighet att det är kvinnorna som är de stora förlorarna i pensionssystemet. Kvinnor tar oftare huvudansvaret för föräldraledighet och forskning visar att den som tar det största ansvaret när barnen är små också tar det största ansvaret för vab och arbetar oftare deltid. Detta leder till minskade inkomster och därmed lägre pensionsutbetalningar. Kvinnor är också överrepresenterade inom sektorer och yrken med låga löner, vilket påverkar deras möjligheter att bygga upp en stabil pension och leder generellt sätt till lägre pension än mäns. 

För att få bukt med de normer och strukturer som råder på arbetsmarknaden och för att utplana de pensionsorättvisor som blir följden av det finns behov av kraftfulla jämställdhetsreformer. För att kompensera för den uppkomna ekonomiska ojämställdheten inom relationen kan överföring av premiepensionen vara ett konkret och enkelt sätt. Det löser inte strukturella orättvisor och normer, men det utgör åtminstone en respektfull gest för att kompensera den som tar den största delen av det oavlönade arbetet. 

I dag kan alla gifta par ge bort premiepension till sin partner men det borde även vara möjligt för den som lever som sambo. Även avgiften på 6 procent som tas ut i dag bör slopas för att sänka tröskeln så att fler kan göra överföringen. För viljan finns. Enligt en undersökning Länsförsäkringar genomfört är drygt hälften (57 procent) av alla tillfrågade positiva till att föra över sin premiepension. Bra att veta är att premiepension inte ingår i bodelningen vid en skilsmässa.

För att skapa strukturell förändring och verklig jämställdhet inom pensionssystemet behövs fler och mer samordnade förändringar från politiken, arbetsmarknadens parter och samhället i stort. Låt oss starta arbetet i Södermanlands län under 2024.