Gör det lättare för Sörmlands äldre att hitta gemenskap

Nu behöver politiker, näringsliv och föreningar i Sörmland göra det lättare för äldre att hitta ett socialt sammanhang, skriver Peter Hodor, generalsekreterare i Svenska Bowlingförbundet.

Nu behöver politiker, näringsliv och föreningar i Sörmland göra det lättare för äldre att hitta ett socialt sammanhang, skriver Peter Hodor, generalsekreterare i Svenska Bowlingförbundet.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Insändare2022-12-27 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att vara del av en gemenskap, utföra aktiviteter i grupp och få skratta tillsammans är viktiga värden i livet, oavsett ålder. Det är dock ingen självklarhet för alla. En Sifoundersökning som vi på Svenska Bowlingförbundet låtit göra visar att var tredje svensk, 32 procent, oroar sig för att bli ensam på ålderns höst.

Äldre är den snabbast växande gruppen människor och år 2030 beräknas 30 procent av befolkningen i Europa vara över 65 år (WHO, 2015). Den ökande livslängden innebär dock inte automatiskt bättre hälsa, bibehållen livskvalitet eller ett ökat välmående för äldre.

Många ser fram emot pensionen, men när arbetslivets höga tempo och sociala samvaro förbyts mot stillhet och tystnad kan det innebära en svår omställning. Om känslan av att bidra till samhället och vara del av en gemenskap försvinner är risken för ensamhet och utanförskap stor, något som i förlängningen kan leda till både psykiskt och fysiskt lidande.

En nyckel för en bra övergång till pensionärslivet är därför att ägna sig åt regelbundna fritidsaktiviteter. Inom bowlingen ser vi varje dag bevis på hur viktigt det är för människor att få tillgång till rörelse, en meningsfull aktivitet och samhörigheten inom föreningslivet. Och även om bowlingen är lättillgänglig och särskilt lämpad för att spela genom hela livet, så kan man inom de flesta idrotter skapa förutsättningar för att alla ska kunna delta oavsett ålder.

Flera goda initiativ finns redan runt om i förenings-Sverige. Ett fint exempel är gåfotboll, som på senare år har blivit populärt och nu utövas av äldre inom över 100 olika fotbollsföreningar. Veterantraditionen är stark i många sporter. Att börja med en ny idrott som äldre kan dock kännas svårt, och fler initiativ behövs för att sänka trösklarna och göra det möjligt för alla att delta. Idrottssverige har ofta fokus på att nå barn och ungdomar, men det är viktigt att dörren står öppen även för äldre som vill ta klivet in i föreningslivet. Här kan också näringsliv och politiker bidra för att underlätta för nyblivna pensionärer.

Nu behöver vi tillsammans agera för att fler äldre i Sörmland ska få tillgång till föreningsliv, rörelse och social gemenskap. Ingen ska behöva leva med oron över att åldras i ensamhet.