Gör Gallerian till en vårdcentral för bara 65+

Vårdcentralen Gallerian i centrala Eskilstuna.

Vårdcentralen Gallerian i centrala Eskilstuna.

Foto: Madelene Hergils

Insändare2024-01-30 10:32
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Istället för att lägga ned Gallerians vårdcentral på grund av dålig lönsamhet och för litet patientunderlag och i värsta fall betala miljoner för tomma lokaler till 2039 är min övertygelse att om den blir renodlat för bara äldre patienter, 65+, kommer den snabbt bli fullbelagd och då avlasta de övriga centrala vårdcentralerna.

Dessutom kan man då anpassa Gallerians lokaler för just de äldre samt även få en specialinriktad vård och kunskaper som passar denna kategori patienter.

Ser inget negativt med denna lösning utan tvärtom. De äldre skulle känna sig mer trygga med en sådan lösning och de kan dessutom nå Gallerian via de två busslinjerna för äldre som passerar centrum om inte annat färdsätt väljs.

När de väl är på Gallerian slipper de blandas med ungdomar och barn som oftast mer rör sig i samhället, med allt det medför av smittorisker.