Handlar skorstenen om makt och prestige?

Insändare 16 februari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Blir alldeles förtvivlad när jag läser om stadsbyggnadsnämndens beslut om att den gamla industriskorstenen ska behöva byggas upp igen. Varför då – egentligen? Handlar det om makt och prestige från nämndens sida? Kan inte förstå beslutet när man läser om allt det negativa som uppbyggandet skulle medföra:

En beräknad kostnad för bostadsrättsföreningen med cirka 2 miljoner, förutom den kostnad på 400 000 som togs för att riva den. Notera att det tydligen fanns en rasrisk för den gamla skorstenen, som då inte hade använts av fabriken eller underhållits under de senaste tjugo åren eller mer.

Varför skulle det vara viktigt att bygga upp just denna skorsten som naturligtvis inte kommer att ha någon funktion? Däremot skulle den förfula bostadsområdet. Vi har nog med ”minnen” från industritiden i denna kommun. 

Angående hur och på vilka grunder q-märkningen gjorts är ganska luddiga.

För övrigt räcker det gott och väl med all dokumentation som finns kring denna skorsten. Det framgår tydligt i Lars Skärlunds artikel att det i kommunens föreläggande finns detaljerade beskrivningar hur skorstenen ska byggas upp samt bilder. Det kan räcka för det allmänna intresset för kulturhistoria.

Släpp frågan och koncentrera er på viktigare saker i kommunen! Exempelvis bör ni inte tillåta flera entreprenörer att bygga nya bostadskomplex så pass nära varandra så att inget solljus kommer in på bakomvarande huskroppar, som på vissa ställen i det nya Munktellområdet. Var lite storsinta och låt nåd gå före rätt!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa