Handlingsplan behövs för att minska självmorden

Insändare 16 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje år dör runt 1 500 personer i självmord. Det är sju gånger fler än antalet döda i trafiken. Trots att riksdagen har antagit en nollvision för självmord genomförs inte nödvändiga förändringar. 

Självmord och självmordsförsök innebär ett ofattbart lidande för familjemedlemmar och närstående. Det resulterar i depressioner, sjukskrivningar och skuldkänslor, samt en ökad risk för självmord bland efterlevande.

Kommunerna har unika möjligheter att arbeta med förebyggande insatser för alla medborgare. Att ge stöd till riskgrupper, utbilda personal, genomföra insatser i skolan och åtgärda risker i den fysiska miljön är exempel på åtgärder som har bevisad effekt för att förebygga självmord. Genom politiska beslut, rätt prioriteringar och ett långsiktigt och metodiskt arbete kan kommunerna rädda liv. Ett första och nödvändigt steg för Strängnäs kommun är att ta fram en strategi och handlingsplan för hur självmorden ska minska.

Jag uppmanar tillsammans med Suicide Zero Strängnäs kommun att vidta följande åtgärder:

1. Politiskt ansvariga ska fatta beslut om att ta fram en handlingsplan för det förebyggande arbetet. Handlingsplanen ska innehålla tidsatta och uppföljningsbara mål och bygga på forskning. 

2. Den politiska ledningen behöver se till att det finns någon som är ansvarig för helheten och att resurser kopplas till de insatser som ska genomföras.

3. Kommunstyrelsen ska säkerställa att kommunens samtliga förvaltningar samordnar sina självmordspreventiva insatser.

4. Riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och omhändertagande av situationen efter självmord måste också tas fram till samtliga verksamheter. Det är en förutsättning för att kommunens handlingsplan ska kunna genomföras med tillräcklig kraft.

Självmorden utgör ett folkhälsoproblem som vi inte längre kan sopa under mattan. För att vi ska lyckas minska självmorden i Sverige         krävs stora insatser. Ingen kan göra allt men alla kan göra sitt. Därför uppmanar jag Strängnäs kommun att snarast ta fram en       handlingsplan, ett viktigt steg i arbetet för ett samhälle utan självmord.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kommunen får lågt betyg i att förebygga självmord – hon ska leda förändringen: "Tillsammans blir vi bättre"

Kommunen får lågt betyg i att förebygga självmord – hon ska leda förändringen: "Tillsammans blir vi bättre"

Lär dig prata med dina barn – det kan rädda liv ✔Konkreta tips ✔Så upptäcker du dåligt mående

Lär dig prata med dina barn – det kan rädda liv ✔Konkreta tips ✔Så upptäcker du dåligt mående

Så ska självmordstrenden i Sörmland vändas – ny satsning med nollvision: "Det är ingen quick fix"

Så ska självmordstrenden i Sörmland vändas – ny satsning med nollvision: "Det är ingen quick fix"