Här blir inga barn gjorda

Samhället borde underlätta för par i Sverige att komma till skott, anser skribenten.

Samhället borde underlätta för par i Sverige att komma till skott, anser skribenten.

Foto: Sandra Qvist (TT)

Insändare2024-02-07 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverige föds just nu rekordfå barn. I genomsnitt föds 1,5 barn per kvinna, vilket är en bra bit under 2,1 som är antalet som behövs för att befolkningen ska fortsätta vara lika stor. Det kan leda till ett stagnerande samhälle, där allt fler äldre ska försörjas av allt färre yngre. Samtidigt så växer den äldre gruppens inflytande över politik och kultur.

Vad kan man göra åt saken? En liberal lösning kan vara att låta invandringen fylla på befolkningen, vilken den också gjort under många år. Det är självklart riktigt att ge skydd åt flyktingar. Men att räkna med en årlig invandring för att fylla på med arbetskraft utgår från att fattigare länder ska stå i en evig beroendeställning till de rikare länderna, och att arbetskraft fylls på genom en kolonial logik. Om världen blir rättvisare – länder och människor får utvecklas – så kommer inte den lösningen att funka.

Sverige har bra villkor för föräldralediga, jämfört med exempelvis Förenade kungariket. Ändå är födelsetalen väldigt lika mellan Sverige och länder i Europa utan vettig föräldraledighet och barnomsorg. Föräldraförsäkring och förskola gör det lättare att vara förälder, men kanske inte ökar antalet födda barn?

Mitt förslag till den som vill ha en lösning på frågan: inför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Ju mer våra livs flätas samman med anställningar, gigjobb och övertidstimmar desto mindre chans för både att tänka på att skaffa barn och att faktiskt komma till skott. Och vill man använda tiden till något annat så är det förstås fritt fram.