Har du problem med verkligheten?

Insändare 22 november 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ja – Jag menar just du. Du och jag vet ju till exempel att när Trump installerades som president samlades inte lika många människor som när Obama tillträdde och vi vet det baserat på mätbara dokumenterade observationer. Trots det så tror en oroväckande stor mängd amerikaner på motsatsen. Vi har något viktigt att fundera över när den upplevda verkligheten trumfar den mätbara. 

Många, kanske du också, känner idag att otryggheten i samhället ökat, brottslighetens utveckling hotar din personliga säkerhet eller kanske tror du att Miljöpartiet har lagt ner ett kärnkraftverk? Det är inte svårt att hitta exempel där det finns avgrundsdjupa avvikelser mellan somligas upplevda verklighet och den mätbara. Och absolut, jag förstår om du har problem. Gränsen mellan tvivel och fullt utvecklade konspirationsteorier går via begrepp som att ”sätta narrativet” och är en glidande skala. Det är helt enkelt ett hårt arbete att skaffa en upplyst förståelse av världen och att inte förfalla till medeltida mörker. 

Därför måste du och jag lära oss att se de medeltida inslagen i den politiska debatten. När någon föreslår att återstarta Ringhals 1 och 2 eller när någon säger att hårdare straff för unga är bra för vår medelålders radhustrygghet, då måste vi tänka efter. När klimatforskningens blytunga fakta underordnas den känsla av trivsel som uppstår av en stor köttbit och hästkrafterna i bilen, då måste vi vara starka och tänka rätt! 

Min personligt upplevda trygghet känns idag hotad när allt fler väljer en egen verklighet baserad på medeltida känslor i stället för upplyst forskning. Förvisso saknar jag mätbara data till stöd för denna känsla och det går att skönja ett otäckt cirkelresonemang? Men sett från min bubbla – ryck upp dig du också, problem med verkligheten är besvärliga i längden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa