Har Strängnäs kommun en egen vilja?

Här planeras för en av Mellansveriges största logistikparker. Rebellmammorna har flera frågor.

Här planeras för en av Mellansveriges största logistikparker. Rebellmammorna har flera frågor.

Foto: Sofie Axelzon

Insändare2024-01-25 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rebellmammorna Strängnäs är frustrerade och ledsna. Vi samlas för att dela tankar och hitta gemensam styrka för att orka stå upp för våra barns framtid i en omvärld som vill stoppa huvudet i sanden. Vi vägrar att ge upp hoppet och att titta bort!

I höstas bjöd vi in statsminister Ulf Kristersson till samtal, men han ”hade inte tid” att prata med oss. Nu har vi försökt få kontakt med och prata med Jan Persson, för att få veta hur Kilenkrysset arbetar med klimatfrågan utifrån deras planer på en mycket stor logistikpark i Strängnäs. Han ”har inte heller tid” att prata med oss.

Frågan är högaktuell nu när Strängnäs Kommun bjudit in till medborgardialog kring planprogramet för området runt Gorsinge-Biskopskvarn-Grundbro i Strängnäs.

Rebellmammorna vill genom vårt engagemang i klimatfrågan utöva ett aktivt medborgarskap. Därför har vi varit på plats i kommunhuset och försökt få inblick i frågan, men upplever att det är mycket svårt. Trots att vi läst på och även samtalat med ansvariga politiker förblir många frågor obesvarade:

  • Vad är Strängnäs kommuns vision om framtiden för Strängnäs? Är kommunen endast reaktiv mot de inspel som kommer från företag, i det här fallet Kilenkrysset, eller har kommunen möjlighet att diktera sin egen väg?
  • Hur kommer logistikparken erbjuda tusentals jobb? Logistikparker automatiseras! 
  • Av vilken anledning behöver Strängnäs en logistikpark? Kommuner i omedelbar närhet har redan satsat och ligger före.  
  • Har kostnad för förlorad natur beräknats och ställts mot eventuell vinst? Hur värderas odlingsbar mark, skog och biologisk mångfald?
  • Planen innefattar ett område större än Strängnäs stad så som den ser ut idag. Har medborgarna verkligen insikt i det? Vi befarar att det är fler än vi som inte känner att vi har möjlighet att bli delaktiga i beslutet. Hur kan den demokratiska processen stärkas inför beslutet kring området?

Strängnäs kommun har fantastiska förutsättningar att gå före i klimatfrågan! Kommunen uppvisar redan en viss medvetenhet genom sin koldioxidbudget och klimat- och hållbarhetspriser. Vi har en rik natur som omgärdar oss med många framgångsrika näringar för lokal självförsörjning. Låt oss visa krismedvetenhet genom att stärka den gröna näringen och öka resiliensen (förmågan att hantera krisen) för Strängnäs kommun. Klimatkrisen är ett faktum, den händer nu. Väljer kommunen att reagera, eller agera?