Hög skolfrånvaro är ett akut problem

Insändare 1 maj 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ska vi höja kunskapsresultaten i skolan är det en förutsättning om eleverna också går i skolan. Så ser det tyvärr inte ut idag.

Hemmasittare har blivit ett välkänt begrepp de senaste åren och på flera av skolorna i Eskilstuna kommun har vi stora problem med frånvaro. Generellt i Eskilstuna ligger frånvaron i snitt på 13 procent. Om man bara är borta 10 procent av sin skoltid innebär det att man har förlorat ett år av sin undervisning, vilket påverkar kunskapsutvecklingen. Elever på en grundskola vittnar om att deras klasskamrater inte tar lektioner seriöst och att det snarare betraktas som rast.

2016 gjorde Skolinspektionen en nationell kvantitativ kartläggning om den ogiltiga frånvaron. Det visade sig att 20 000 elever hade en ogiltig frånvaro som innebär en risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap.

Skolinspektionen pekar på flera framgångsfaktorer för att jobba med frånvaron i skolan. Bland annat måste frånvaron tas på allvar i tid. Skolor behöver ta reda på orsakerna till elevernas frånvaro. Skolorna ska göra rätt saker i rätt tid och synliggöra eleven. Elevhälsans samlade kompetens behöver tillvaratas. Samverkan mellan kommun, skola, rektor och skolpersonal behöver utvecklas. 

Slutligen tar många vårdnadshavare ett stort ansvar enligt den granskning som Skolinspektionen gjorde 2016. Många vårdnadshavare gör insatser och stöd som enligt skollagen ligger på huvudmannen. Skolverket skriver: ”Det är skolan och kommunens ansvar att utifrån elevens behov se till att eleven får den undervisning och det stöd hen har i behov av.”

Alla dessa framgångsfaktorer bygger på att skolan har rätt verktyg och tillräckligt med resurser för att komma till bukt med den höga frånvaron. Idag är skolan i Eskilstuna en anorektisk organisation. Liberalerna vill tillföra resurser till skolan för att bland annat kunna jobba mot den höga frånvaron.

Den höga frånvaron på Eskilstunas skolor är inte något som kan lösas av en enskild rektor, utan här måste politiken in och ta sitt ansvar för att se till att alla elever i Eskilstuna får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Liberalerna är redo att axla det politiska ledarskapet för skolan.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa