Höjda arvoden i Strängnäs kommunstyrelse väcker frågor

Insändare 23 november 2022 10:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentar till artikeln "Kärva tider – då höjer politikerna sina arvoden" publicerad den 22 november.

En artikel i Strengnäs tidning häromdagen handlade om höjda arvoden inom Strängnäs kommun. Det är inte alla förunnat att själv kunna höja sin lön, men det tycks vara helt accepterat inom statlig och kommunal förvaltning. 

Kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommenterar arvodeshöjningen i tidningsartikeln på följande sätt: ”Det ger bättre förutsättningar att läsa in och förbereda sig inför möten”. Ett i mitt tycke underligt uttalande, som öppnar upp för frågeställningar från en kommuninnevånare på gräsrotsnivå.

Uttalandet tyder på att det hittillsvarande förberedelsearbetet inför möten varit bristfälligt. Orsaken till detta kan bara ordföranden själv svara på. 

Men att ett höjt arvode skulle innebära möjlighet till att bättre förbereda sig inför möten, det tarvar en förklaring. 

Kan det i dagsläget vara så att ordföranden på grund av ”tidstjuvar” inte hinner med sina kommunala uppdrag till fullo. Kanske agerar han tidningsbud inpå småtimmarna för att få den personliga ekonomin att gå ihop.


 
 
 
 
 
 
Höjda politikerarvoden

Insändare: Politiker är värda varenda krona

Politiker är värda varenda krona

Insändare: Nej till höjda politikerarvoden

Nej till höjda politikerarvoden
Visa fler
Läs mer!

Därför vill M och S höja politikernas arvoden: "Inte min sak att kommentera mitt arvode"

Därför vill M och S höja politikernas arvoden: "Inte min sak att kommentera mitt arvode"

Ledare: Vilken alternativ verklighet lever Strängnäs politiska majoritet i?

Vilken alternativ verklighet lever Strängnäs politiska majoritet i?
Visa fler
Ämnen du kan följa