Hot och våld mot sjukvårdspersonal

Det är hög tid att agera för att skydda vårdpersonalen, skriver signaturen Upprörd vårdpersonal. Det handlar framför allt om hot och våld från anhöriga till brukare inom äldreomsorgen.
Det är hög tid att agera för att skydda vårdpersonalen, skriver signaturen Upprörd vårdpersonal. Det handlar framför allt om hot och våld från anhöriga till brukare inom äldreomsorgen.

Insändare 30 augusti 2023 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hot och våld mot vårdpersonal är ett allvarligt problem som inte kan ignoreras. Det är dags för politiker, myndigheter och samhället som helhet att agera. Det handlar framför allt om hot och våld från anhöriga till brukare inom äldreomsorgen. 
För att tackla detta problem behöver vi en förändring på lagstiftningsnivå. Lagarna som reglerar hot och våld mot vårdpersonal måste skärpas för att avskräcka från dessa beteenden och se till att de som begår sådana handlingar ställs till svars. Strängare påföljder och konsekvenser för de som hotar eller våldför sig mot vårdpersonal är nödvändiga för att sätta stopp för detta oroande beteende.
Genom att skärpa lagarna och öka medvetenheten om problemet kan vi skapa en arbetsmiljö där vårdpersonal kan utföra sitt arbete utan rädsla och hinder. Det är hög tid att agera för att skydda vårdpersonalen och värna om vården vi alla förlitar oss på när de gäller våra äldre.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa