Hur är moralen hos styrande majoriteten i Strängnäs?

Insändare 21 december 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns ingenting som är mer förföriskt för en människa än samvetsfriheten. Den kan locka oss till både goda och onda handlingar. Ibland kan vi intala oss att vi har moralisk rätt att ge oss själva fördelar på andra människors bekostnad. Att majoriteten i Strängnäs kommun höjer sina egna arvoden i denna svåra tid kan lätt uppfattas av gemene man som ytterst omoraliskt. När kristider (som nu) försätter vanligt folk i umbäranden och svåra överlevnadsförutsättningar, så förväntas samhällets makthavare föregå med gott exempel genom lojalitet och återhållsamhet med skattebetalarnas pengar – som exempelvis egna arvoden.

Trotts protester från såväl minoritetspartier, insändare och sociala medier har Strängnäs kommuns majoritet höjt sin arvoden – påtagligt! Bortsett från politiska värderingar i sammanhanget, så antyder kommunens beteende ett exempel på ointresse för sina medborgare över vilka de styr. Tvivels utan minskar den respekten och förtroendet för kommunens politiska makthavare. Eftersom regeringens budget nu minskar de ekonomiska förutsättningarna för vår svårt överbelastade sjukvård, där flera sjukhus gått i ”stabsläge”, finner jag dessa arvodeshöjningar svårbegripliga. Inte minst mot bakgrund av att lokalpolitikerna sällan klagat över att vara överbelastade med arbete, vilket då knappast skulle bli bättre om arvodena höjs. I en annan av Sveriges kommuner hade man fått liknande kritik från allmänheten för planerade höjda arvoden till politikerna. Resultatet blev att makthavarna drog tillbaka sitt förslag. Där lyssnar man på folket! God Moral! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa