Hur skulle äldreomsorgen klaras utan invandrare?

Insändare 27 juli 2020 04:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till ej rasist men realist 21 juli.

Under andra världskriget hjälpte vi flyktingarna utan betänkligheter. Jag har inget minne av någon svenskundervisning. Alla som kom talade förståelig svenska efter ett tag. 

Nu vill SD förbjuda alla flyktingar att komma hit, lite väl magstarkt för mig. Jag tror inte att Sverige kan ta emot alla flyktingar utan alla inom EU måste hjälpas åt.

SD vill hjälpa flyktingarna i närområdet där de kommer ifrån. Jag fattar inte hur det ska gå till? På tv ser jag gigantiska tältläger och under vilka förhållanden människorna får leva.

SD skjuter in sig på att kriminella kommer hit, det gör det naturligtvis, men då får man angripa det problemet.

Jag ser varje dag människor som inte har sitt ursprung i Sverige men gör jättefina insatser för landet. Det är poliser, läkare, advokater, lärare, jurister, sjuksköterskor, buss- och taxichaufförer, tv-människor och idrottsmän/kvinnor. Och hur skulle vår äldreomsorg klara sig utan invandrare?

Jag tycker att invandrarna initialt skulle placeras i glesbygdskommuner där det finns lediga billiga lägenheter. De kommunerna skulle få ett uppsving, flera barn i skolan och bättre integration för familjerna. När man lärt sig svenska ska det vara fritt att söka sig vart man vill i landet. I glesbygden finns oftare sysselsättning inom skogs- och jordbruk, mm där både män och kvinnor kan få arbetsträning.

De tjänstemän som ska handlägga flyktingfrågan kanske inte vill flytta till glesbygden.Det skulle gå att lösa om man bedrev det som ett projekt under en begränsad tid.

Ämnen du kan följa