Inför familjeplanering i utsatta områden

Insändare 16 juni 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våra utsatta områden kännetecknas av otrygghet, trångboddhet, vissa föräldrar som har stora problem med föräldraansvaret och sedan stor nyrekrytering till kriminella gäng på grund av barns dåliga uppväxtvillkor i kombination med bristande skola och socialtjänst. Det sätter stora utmaningar på föräldraansvaret. Liberalerna vill att Eskilstuna kommun inför familjeplanering genom uppsökande verksamhet i våra utsatta områden för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och för att ge alla barn en tryggare uppväxt. Ska det bli till en förändring menar Liberalerna att det börjar med mammorna.

Liberalerna tycker att arbetet med familjeplanering kan göras genom uppsökande verksamhet och även kombineras via de naturliga kanaler där kommunen kommer i kontakt med nyanlända, exempelvis SFI. För infödda kan arbetet göras genom exempelvis skolhälsovården. Det ska inte handla om att påverka utrikesfödda kvinnor i sina val, utan se till att de har möjlighet att göra ett fritt och välinformerat val. 

Liberalerna vill även att Eskilstuna kommun inrättar ett bredare arbete i samverkan med Region Sörmland och andra aktörer för att införa familjeplanering. Vården behöver aktivt informera kvinnor, inte minst de som är nya svenskar om preventivmedel. 

Under Socialdemokraternas regeringstid har arbetslösheten bland utrikesfödda kvinnor stigit med 30 procent. Vi behöver bryta bidragsberoendet och ge tillbaka makten till utrikesfödda kvinnor.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa