Inrätta handlingsplan för särbegåvade elever

Insändare 3 april 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I skollagen står det tydligt att skolans utbildning ska anpassas så att elever ska få stöd och stimulans för att hjälpa dem att de utvecklas så långt som möjligt. Det tydliggör att även elever som har särskilda styrkor i olika ämnen har rätt till en undervisning som utmanar på den nivå där eleven befinner sig. I Eskilstuna kommun saknas i dag en handlingsplan för särbegåvade elever och det vill Liberalerna ändra på.

Skolan och förskolan har i stor utsträckning fokuserat på att stödja de barn och elever som har haft svårt att nå kunskapskraven. Det är bra. Men det har bidragit till att särbegåvade barn har kommit i skymundan. Barn och elever förtjänar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och vi måste se till att det gäller alla Eskilstunas elever.

Syftet med att upprätta en handlingsplan är att lärare och pedagoger inom skola och förskola snabbare ska kunna synliggöra och uppmärksammas särskilt begåvade barn och elever. Den ska hjälpa till att stödja arbetet för att öka kompetensen hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalitet. Speciell undervisning för särskilt begåvade elever har lyst med sin frånvaro i Eskilstuna, vilket för många elever har inneburit en skolgång som inte anpassats till deras behov. De elever som är särbegåvade men som inte får lämplig undervisning och stöd riskerar därför att bli understimulerade, hamna i utanförskap, drabbas av psykisk ohälsa eller bli hemmasittare.

Med en handlingsplan blir det lättare för personal att i ett tidigt skede uppmärksamma barn och elever med särskild begåvning. Det ökar chansen till att barnen får en utbildning och ett bemötande som bidrar till högre måluppfyllelse gällande såväl kunskapsresultat som trivsel, välmående och skolnärvaro.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa