Inte ok när elpriset överstiger produktionskostnaderna

Insändare 17 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Elbrist och skyhöga elpriser. Förra året 2021 producerades 166 TWh el i Sverige. Vi gjorde av med 140 TWh, exporterade 34 TWh och importerade 8 Twh (källa:Energimyndigheten). Mest importerade vi från Norge medan exporten främst gick till Finland. (Källa:Energimyndigheten)

De få dagar och timmar (extremt kalla vinterdagar) då vi importerade något mer än vi exporterade är lätträknade (källa SCB m fl). Sverige är med andra ord i princip självförsörjande på el.

Varför då dessa extrema priser till och med sommartid då vi normalt sett förbrukar minst el? Efter likartade motioner från Moderaterna och senare från Socialdemokraterna avreglerades elmarknaden 1996. Nu skulle marknaden sätta priset. I s-regeringens proposition stod att avregleringen skulle "skapa förutsättningar för ökad pris- och kostnadspress inom elförsörjningen". Nu vet vi hur det gick med det.

Sverige hade fram till avregleringen bland Europas lägsta elpriser. Nu sätts priset på elbörsen Nordpool, där elhandelsbolag och större elförbrukare i 21 europeiska länder säljer och köper el (Källa; Nordpool group). Det innebär att elköpare i länder med mer eller mindre akut elbrist och historiskt sett höga elpriser (som exempelvis Tyskland) driver upp priset. Ett pris som vi i Sverige också får betala. Elproducenter som Vattenfall kan därmed ta ut priser som vida överstiger produktionskostnaderna (vattenkraftsel är en av de billigaste att producera). Vinsterna handlar om mångmiljardbelopp. Vattenfall kunde till exempel ge ägaren staten en aktieutdelning för 2021 på 23 miljarder (Källa: Vattenfall). Sådana framgångar gör också att man kan betala Vattenfalls vd en månadslön på drygt 1,3 miljoner (Källor; Sekotidningen och Ingenjören), det vill säga sju gånger mer än statsministern får per månad och mer än dubbelt mot vad en normalsvensk tjänar på ett helt år).

Detta skapar problem för många lokala (oftast kommunägda) elhandelsföretag som sålt el till kunder till ett fast pris och senare själva tvingas köpa el till ockerpriser.

Det är OK att spara el. Inte för att vi har elbrist för det har vi inte) utan för att våra elkostnader skenar och för att Sverige därmed kanske kan exportera lite mer el till länder som har elbrist. Men det är inte OK att vi tvingas betala ett elpris, som vida överstiger produktionskostnaderna, för att andra länder i Europa har problem. Dom är knappast hjälpta av överpriserna i Sverige. Den som kan göra något åt detta är staten (läs; politiker), som äger mer än 40 % av den svenska elproduktionen (källa: Energiföretagen) och som tjänar stora pengar i form av elskatter och moms på elen plus aktieutdelning från Vattenfall.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa