Jag beklagar verkligen att sökande drabbats

Eskilstuna kommun svarar om den krånglande e-tjänsten för ekonomiskt bistånd. Det infällda felmeddelandet i bilden är ett skärmklipp från e-tjänsten.

Eskilstuna kommun svarar om den krånglande e-tjänsten för ekonomiskt bistånd. Det infällda felmeddelandet i bilden är ett skärmklipp från e-tjänsten.

Foto: Annika Byrde (TT)/Skärmklipp från eskilstuna.se

Insändare2024-04-09 20:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyligen publicerade insändaren ”Kommunens e-tjänst står bara och 'tuggar”".

Som skribenten påtalar har det under en längre period varit oregelbundna problem med e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd. Ett problem vid felsökningen är att tjänsten kunnat fungera felfritt under en period för att sedan, utan uppenbar orsak, börja krångla. 

Skribenten har helt rätt i att det här orsakat problem för sökande av ekonomiskt bistånd, liksom för våra handläggare. Det har varit allt annat än önskvärt att återgå till pappersansökan som gör det krångligare för den sökande och dessutom ökar handläggningstiden, då en pappersansökan tar längre tid för handläggarna att hantera. 

Vi har under hela den här perioden felsökt och hittat förbättringar som behöver göras. Nu i april lanserar vi en ny e-tjänst. Den har ett uppdaterat, mer intuitivt gränssnitt som gör det enklare att navigera och utföra ärenden samt förbättrade funktioner som innebär att det blir möjligt att bifoga dokument direkt vid ansökan. Det primära syftet med att uppdatera e-tjänsten är att den ska vara stabil och robust för att minska risken för avbrott. 

Slutligen beklagar jag verkligen att sökande drabbats av de här problemen och jag har full förståelse för att det varit frustrerande. Syftet med att införa en e-tjänst var att förenkla för den som ansöker och effektivisera handläggningen. Det ligger i vårt största intresse att e-tjänsten ska fungera stabilt och vi kommer fortsätta göra det vi kan för att göra den bättre.