Jag hoppas politikerna i Flen har modet som krävs

"Jag hoppas innerligt att våra kommunpolitiker har det mod som krävs för att fatta de beslut som behöver fattas", skriver skribenten.

"Jag hoppas innerligt att våra kommunpolitiker har det mod som krävs för att fatta de beslut som behöver fattas", skriver skribenten.

Foto: David Gagnert

Insändare2024-02-06 20:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste veckornas turbulens gällande skolstrukturen i Flens kommun oroar mig.

Debatten har varit hätsk i sociala medier och hårda ord har haglat över såväl politiker som tjänstemän och ”kommunen”.

Att det skapas reaktioner är fullt förståeligt och helt naturligt. Vårt demokratiska samhälle bygger på att vi ska få möjlighet att göra våra röster hörda och en ärlig chans att kunna påverka de beslut som berör oss som medborgare. Så vad är det då jag oroas över i allt detta?

Jag oroas över att medborgarna inte är tillräckligt insatta i vare sig fakta eller förutsättningar för att fullt ut förstå varför en nedläggning av fallfärdiga lokaler är nödvändigt för att det inte ska få påverkan på alla kommunens barn och unga.

Jag oroas över att politiker saknar det mod som krävs för att fatta de beslut som krävs för att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna för så många barn och elever som möjligt.

Jag oroas över total avsaknad av förståelse för att om kommunen inte gör sig av med lokaler, så kommer det att bli personal som måste gå istället, vilket skulle få förödande konsekvenser för våra barn och unga. ALLA kommunens barn och unga kommer att på olika sätt påverkas negativt av detta.

Allt detta oroar jag mig för. Men det som oroar mig allra mest är den otroligt hårda ton som vissa av kommuninvånarna tar sig i rätten att uttrycka sin åsikt. Med rättigheter kommer även skyldigheter och trots starka åsikter är man, anser jag, alltid skyldig att behandla sina medmänniskor med respekt.

Att under de senaste veckorna ha läst de mest hemska uttalanden om ”Flens kommun” har verkligen fått mig att fundera över om det är i denna kommun, bland dessa åsikter, som jag vill att mina barn ska växa upp.

Detta är en utmaning som alla som bor och verkar i kommunen står inför tillsammans och jag hoppas innerligt att våra kommunpolitiker har det mod som krävs för att fatta de beslut som behöver fattas. Jag oroas djupt över att så inte är fallet.