Jo, jag promenerar i vår stad

Sarita Hotti (S), ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden i Eskilstuna.

Sarita Hotti (S), ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden i Eskilstuna.

Foto: Eskilstuna kommun

Insändare2024-01-23 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på signaturen Claes insändare "Slutar du promenera på vintern, Sarita Hotti?", publicerad tidigare i januari.

Tack för din insändare, Claes. Jo, jag promenerar i vår stad, kanske inte lika mycket i dag som för ett år sedan då jag bodde centralt.

Vår stad består av olika stadsdelar som utvecklats över tid. Framförallt äldre områden där bilparkering är tillåten längs vägarna kan skapa problem för våra snöröjare. Det är själva vägutformningen som skapar utmaningar för både fastighetsägare som är ansvariga för gångbanan utanför sin fastighet och för den kommunala driftsorganisationen.

En väldigt snörik vinter, som i år, behöver en mer omfattande hantering men vi har bara de snöröjare vi har och de har arbetat väldigt många timmar denna vinter.

På många platser måste kommunal drift och fastighetsägare samarbeta. Exempelvis måste fastighetsägaren snöröja gångbanor efter att den kommunala plogat körvägarna. Det är inte okej att som fastighetsägare skotta ner sin snö på vägen och sker det innan kommunens snöröjare kör kommer snön hamna åter på gångbanan i samband med vägplogningen. Det här fungerar på flera håll men det finns också platser där det fungerar sämre.

På uppdrag av nämnden har förvaltningen haft dialog med fastighetsägare för att snöröjningen ska fungera på gångbanorna så att vi alla kan ta oss fram, ta oss till jobbet, vårdcentralen, affären med mera. 

Jag uppmanar dig och alla andra att skicka in en felanmälan när man ser att det är dåligt plogat, på väg och på gång- och cykelbanor. Snöröjningen kommer aldrig kunna ske på alla gator samtidigt, det finns det inte resurser för men nämnden och förvaltningen gör sitt yttersta för att det senast på seneftermiddagen efter ett snöfall ska vara röjt. 

En felanmälan hjälper oss att åtgärda på kort sikt men också i ett längre perspektiv att forma och utveckla verksamheten.

Sarita Hotti (S) svarar på den snöröjningskritiska insändaren "Slutar du promenera på vintern, Sarita Hotti?".
Sarita Hotti (S) svarar på den snöröjningskritiska insändaren "Slutar du promenera på vintern, Sarita Hotti?".