Kan Ryssland fråntas sin vetorätt i FN?

FN:s möjligheter att agera mot Rysslands invasion av Ukraina påverkas av att Ryssland i egenskap av permanent medlem i säkerhetsrådet har använt sitt veto, skriver signaturen "Hur långt kan FN sträcka sig?"

FN:s möjligheter att agera mot Rysslands invasion av Ukraina påverkas av att Ryssland i egenskap av permanent medlem i säkerhetsrådet har använt sitt veto, skriver signaturen "Hur långt kan FN sträcka sig?"

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2022-05-11 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Länderna USA, Frankrike, Kina, Storbritannien och Ryssland har vetorätt i FN. Diskussion har förts om FN skulle kunna frånta något av länderna rätten till veto.   
FN:s möjligheter att agera mot Rysslands invasion av Ukraina påverkas av att Ryssland i egenskap av permanent medlem i säkerhetsrådet har använt sitt veto. Samma mönster har återkommit i konflikten i Syrien där Ryssland med stöd av Kina under en rad år har stoppat FN från att vidta kraftfulla åtgärder.

Ett nytt beslut i FN:s generalförsamling innebär att generalförsamlingen hädanefter ska sammankallas senast tio dagar efter att ett veto har lagts i säkerhetsrådet. Det innebär att vetostaten får stå till svars inför alla FN:s medlemsländer som får tillfälle att debattera och ifrågasätta vetot. Beslutet följer på Rysslands veto efter landets invasion av Ukraina. Återstår att se vilka beslut generalförsamlingen kan ta i händelse av att församlingen ifrågasätter vetot. 

Däremot har FN:s generalförsamling röstat för att utesluta Ryssland ur rådet för mänskliga rättigheter. Det innebär att Ryssland inte längre får delta i rådets arbete. Beslutet sänder en signal till Ryssland och andra stater att de kommer att lida politisk prestigeförlust om de kränker de mänskliga rättigheterna. Åtgärden att utesluta en rådsmedlem har bara vidtagits vid ett tillfälle tidigare då Libyen uteslöts 2011. Av de 193 länder som ingår i generalförsamlingen röstade 94 för att utesluta Ryssland, 24 röstade mot och 58 la ner sina röster.