KD: Rätten att välja även när man är äldre

Insändare 12 april 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För oss Kristdemokrater är det viktigt att värna valfrihet och självbestämmande. Rätten att göra fria val ska gå som en röd tråd genom våra liv. Våra föräldrar väljer förskola och skola åt oss när vi är små. Under ungdomen får vi själva välja gymnasium och kanske en högre utbildning. Som vuxna får vi välja allt från elleverantör, tandläkare och vem som ska förvalta våra pensionspengar. Men i Strängnäs kommun kommer tyvärr det fria valet att ta slut kring vem som ska hjälpa oss på ålderns höst. 

Under kommunfullmäktige den 28 mars fattade en majoritet det olyckliga beslutet att avveckla Lagen Om Valfrihetssytem (LOV) inom hemtjänsten. I praktiken medför det att du som behöver hemtjänst kommer bli hänvisad till den aktör som har blivit tilldelad det område där du bor. För oss kristdemokrater är valfriheten även för äldre en självklar rättighet. Vi röstade därför nej och reserverade oss mot beslutet.  

De privata utövarna som idag är verksamma i kommunen driver samtliga en hemtjänst med hög kvalité. Därtill oftast till ett lägre pris för kommunens skattebetalare. Tyvärr är deras framtid nu osäker. Eftersom det idag är den kommunala hemtjänsten som bär de högsta kostnaderna hade vi hellre sett en ökad andel privata utövare med bibehållen LOV. 

Söndagen den 11 september är det dags för ännu ett val. En röst på Kristdemokraterna är en röst för fortsatt fria val genom livets alla skeden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa