Klimatomställning och utbildning leder till fler jobb

Insändare 25 juli 2022 20:24
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Arbetslösheten i Eskilstuna är hög och vi står inför en stor utmaning när så många människor inte har ett jobb, samtidigt som vi ser att det är brist på arbetare inom en rad olika yrkeskategorier. Det saknas händer både i vården och i barnomsorgen. Nya företag etablerar sig i Eskilstuna och vi vill att fler Eskilstunabor får de jobben.

Lösningen för att fler ska få jobb handlar om två huvudlinjer, satsningar på klimatomställningen som leder till nya och fler jobb och satsningar på utbildning. För att få ett jobb i dag krävs det att det att man utbildar sig. Vi behöver bygga ut Komvux och satsa på yrkesutbildningar. Ha den bästa kommunala gymnasieskolan, folkhögskolor som kan ta vid där gymnasiet inte riktigt lyckats, fler platser på yrkeshögskolor, en nära samverkan med arbetsförmedlingen, Näringslivet och Mälardalens Universitet. SFI ska bedrivas av kommunen med hög kvalitet. Vi vill att Flyktingguide och Språkvän återinförs i Eskilstuna kommun, så att nyanlända får kontakt med Eskilstunabor och vägledning in i samhället. Vi behöver en större utbildningssatsning för att kunna klara av framtiden inom välfärden. Yrkesutbildningar inom barnomsorg, vård och omsorg måste prioriteras, men även inom andra yrkesområden behöver utbildningar startas. 

Unga människor behöver snabbt komma i jobb, sysselsättning eller utbildning för att hitta rätt väg i livet. Det är nu vi måste satsa för att motverka långvarig arbetslöshet. I vår budget för innevarande år har Vänsterpartiet prioriterat 1 000 sommarjobb för åk 9 och åk 2 på gymnasiet. För kommande år måste denna satsning fortsätta och utökas. Om ungdomar har ett jobb under sommaren så kan det rädda många av dem från att hamna i riskfyllda miljöer under sommarlovet. En särskild andel av sommarjobben ska riktas till ungdomar som studerar i särskolan. Jobben har ett viktigt förebyggande syfte, tjejer och killar får erfarenheter från arbetslivet som senare ger dem ökade chanser på arbetsmarknaden. Vårt mål är att på lång sikt erbjuda alla ungdomar tre erfarenheter av sommarjobb innan de slutar gymnasiet. 

Att unga människor tidigt får arbetslivserfarenheter ökar möjligheten för dem att snabbare få sitt första jobb. Därför vill också att kommunen tillsammans med andra aktörer startar Tuna-tillväxt, utifrån modellen Telje-tillväxt, där arbetslösa unga vuxna anställs i ett samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor för att ge de unga arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa