Kolonisatörerna i Närsjö

"Det känns bra att leva lite enklare när vi ställs inför dagens utmaningar", skriver Kulturbadaren. Bilden är från Karl Paus väg i Närsjö, Eskilstuna.

"Det känns bra att leva lite enklare när vi ställs inför dagens utmaningar", skriver Kulturbadaren. Bilden är från Karl Paus väg i Närsjö, Eskilstuna.

Foto: Henrik Holmberg

Insändare2023-12-15 05:55
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För 100 år sen kom de första kolonisatörerna till Närsjö. Det var några med fiske- och friluftsintresse som ville lämna staden och få en bättre fritid trots skral kassa. Men med svåråtkomlig terräng var det ingen rusning dit. En lantmätare skrev;

 ”Till avstyckningen föreslagna område består av lågländ, med lövskog bevuxen dyjord samt någon dyjordsåker och är inte lämplig till allmän plats. 

Tyvärr kommer delar av Närsjö att översvämmas, enligt Eskilstunakartans 100-årsprognos. 

Kolonisatörerna cyklade ofta ut och efter ett tag byggdes de första övernattningsstugorna med markägarens lov (får man hoppas). Familj, fikakorg och badkläder följde med. Den livsstilen spädde förmodligen inte på klimatkrisen. 

Stigar bildades man fick nya vänner. Det tvättades i åkanten. Bryggor och ekor byggdes eller köptes. Flera bemästrade båtbyggarkonsten. Det roddes drag i ekorna och togs uppfriskande bad från bryggorna, livet var skönt trots att man ofta arbetade 6 dagar i veckan på någon fabrik i Smedstan. 

I de äldre bodarna kan man säkert ännu finna skruv och gångjärn från Assa, filar och stämjärn från C.I. Fall, spelkort från Öbergs, kofot från Tors hammare, någon tång från F.E. Lindström, bestick från Jernbolaget samt knivar från smeden Österberg med mera.

Tiderna förändras, övernattningsstugorna blev till sportstugor som blev till sommarstugor. Med kommande VA ändras stugorna till fritidshus och snart måste vi väl installera laddstationer också.

Närheten till vatten lockar och bidrar till områdets trivsel. Många gillar att Eskilstuna kommun beslutat att området är särskilt kulturhistoriskt värdefullt och därmed ska bevaras. Det lägre stugpriset jämfört med till exempel Mälarområdet är också en bidragande faktor till populariteten.

Tillsammans kan vi bevara ännu mer av den äldre livsstilen och därigenom bidra till att mildra klimatkrisen

Utan oss skulle det inte finnas några stugor i Närsjö och nu behövs kommunens och myndigheternas stöd för att bibehålla trivseln i området genom att bevara tillgången till vattnet via bryggorna. Det är orimligt att endast förmögna eller specifika samhällsgrupper har sådan tillgång. Alla vill eller har inte möjligheten att bo i Slätviken vid Mälaren.

Om någon skulle ledsna på solstolarna och wakeboarden i Stadsparken är ni välkomna att ta med paddelboarden, och inta gärna er fikakorg på någon av bryggorna. Vi tror att alla som vill får plats längs åstråket i Eskilstuna trots de strandnära sommarstugorna.

Allt kommer inte att bevaras då samhälle och attityder ändras över tid, men det känns bra att leva lite enklare när vi ställs inför dagens utmaningar med överkonsumtion, som bidrar till klimatkrisen.

Att tvinga bort de befintliga bryggorna, som tillhör Närsjös själ står inte i proportion till världens/våra verkliga och aktuella hot som: om Putin tar till kärnvapen, klimatkrisen, en jättevulkan vaknar, pandemier, terrorverksamheter och gängkriminaliteten.

Karl Paus väg i Närsjö, Eskilstuna.
Karl Paus väg i Närsjö, Eskilstuna.