Kommunals hot om strejk – oansvarigt

Att Kommunal i den situationen väljer att varsla om nyanställnings-, mer- och övertidsblockad, med hot om strejk, är oansvarigt. Skriver Per Östlund
Förhandlingschef Vårdföretagarna.

Att Kommunal i den situationen väljer att varsla om nyanställnings-, mer- och övertidsblockad, med hot om strejk, är oansvarigt. Skriver Per Östlund Förhandlingschef Vårdföretagarna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2021-01-15 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på debattartikeln "Det är Vårdföretagarna som tvingar Kommunal till strejk" publicerad 11 januari.

I en debattartikel skriver en företrädare för facket Kommunal att det krävs krafttag för att höja statusen och attraktionskraften i vård- och omsorgsyrkena. Vi instämmer helt i detta. Förhandlingarna mellan Vårdföretagarna och Kommunal var konstruktiva och vår upplevelse är att vi var nära att sluta ett avtal som hade gett privatanställd vård- och omsorgspersonal höjda löner. 

Den svenska modellen bygger på att parterna på arbetsmarknaden gemensamt kommer överens om löneramarna, det så kallade märket. Förbättringarna inom respektive kollektivavtal, exempelvis utbildningssatsningar och löneökningar, ska hålla sig inom det överenskomna märket. De krav Kommunal nu ställer går utöver detta.

Vi befinner oss mitt i en pandemi, med hög belastning på vården och omsorgen och höga sjukskrivningstal. Att Kommunal i den situationen väljer att varsla om nyanställnings-, mer- och övertidsblockad, med hot om strejk, är oansvarigt. Vårdföretagarna måste, liksom den övriga arbetsmarknaden, förhålla sig till märket. Kommunal befinner sig rimligtvis i samma situation. Den svenska modellen för lönesättning garanterar stabilitet och goda villkor för både medarbetare och företag. Den har genom åren gett en god löneutveckling. Vi vill fortsätta den utvecklingen.